Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 TEK118 0118 E C Marketing and distribution management, Tentamen 7,5 01/11-2018 em SB_MU_DATA Ändring 08/01-2019 em SB_DATA Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
45 TEK416 0116 E B+ Inköp och strategisk leverantörsamarbete, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm SB_MU_DATA Ändring 09/01-2019 fm SB_DATA Ändring 23/08-2019 fm SB_MU Ändring
Valbara kurser
45 TEK231 0117 E 1)  D+ Lean management, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK275 0108 * 1)  Projekt i supply chain management, Projekt 7,5
45 TEK465 0113 E 1)  A Hållbara transporter, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 TEK123 0118 E A Godstransportsystem, Tentamen 7,5 16/01-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 24/04-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 26/08-2019 fm SB_DATA Ändring
45 TEK605 0118 E C Production flow management, Tentamen 7,5 19/01-2019 fm SB Ändring 25/04-2019 em SB_MU_DATA Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
Valbara kurser
45 TEK275 0108 *E 1)  Projekt i supply chain management, Projekt 7,5
45 TEK406 0118  2)  D Organisatoriskt beteende - orientering, Tentamen 2,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK406 0218 S 2)  D Organisatoriskt beteende - orientering, Laboration 5,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 TEK421 0116 E C Operations planning and control, Tentamen 7,5 19/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 em SB_MU Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 18/03-2019 fm SB_MU Ändring 07/01-2019 fm J Ändring 23/08-2019 em SB_MU Ändring
45 TEK216 0112  B Idéutvärdering, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK216 0212 S B Idéutvärdering, Laboration 3,0
45 TEK350 0109  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Tentamen 6,0 22/03-2019 fm M Ändring 12/06-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring
45 TEK510 0114 E A Organisering för innovation, Tentamen 7,5
45 TEK615 0118 E 1)  B Supply chain analytics, Tentamen 7,5
45 TEK620 0118 S 1)  D Ledning och styrning av fysisk distribution, Tentamen 7,5 20/03-2019 em SB_MU Ändring 11/06-2019 fm M Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK610 0118 E C Supply chain strategy, Tentamen 7,5 08/06-2019 fm SB_MU Ändring 12/10-2018 em SB Ändring 22/08-2019 fm SB_MU Ändring
Valbara kurser
45 IBB136 0116  B Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S B Project management, Inlämningsuppgift 3,0
45 ITR363 0118 E 1) 3)  D Sustainable supply chains, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
30 SJO837 0116  Risk- och säkerhetsstyrning, Tentamen 5,0 04/06-2019 em L 13/10-2018 fm L 29/08-2019 fm L
30 SJO837 0216 S Risk- och säkerhetsstyrning, Projekt 2,5
30 SJO841 0117  D+ Fartygskontrakt och finansiering, del A, Inlämningsuppgift 5,5
30 SJO841 0217 S D+ Fartygskontrakt och finansiering, del B, Dugga 2,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK030 0105 E 2)  Organisatoriskt beteende, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK237 0116 E 4)  C Social innovation och socialt entreprenörskap, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK306 0113 E A Ledning av öppen innovation och nätverksbaserade marknader, Laboration 7,5
45 TEK360 0110 E 1)  D International business relationships, Tentamen 7,5 05/06-2019 em SB_MU Ändring 12/10-2018 fm SB_DATA Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring
45 TEK590 0117 E C Ledning och förbättring av tjänsteverksamhet, Tentamen 7,5


1) Obligatoriskt valbara: Minst 15 hp ska väljas under vårterminen i årkurs 1 eller höstterminen i årkurs 2 (ITR363, TEK231, TEK275, TEK360, TEK465, TEK615, TEK620): 15.0 hp av kurserna krävs för examen
2) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (TEK030, TEK406)
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.