Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPQOM - KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 TEK231 0117 E D+ Lean management, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK280 0108 E C Strategy creation and change, Tentamen 7,5 27/10-2018 fm SB Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 22/08-2019 em M Ändring
45 TEK430 0111 E 1)  A+ Förändringsledning och ständig förbättring, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK495 0114 E A Design och innovation, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB136 0116  A Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S A Project management, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK020 0105 E 1)  B Plattformsutveckling och modularisering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK240 0107 E B+ Produktionslogistik, Tentamen 7,5 19/01-2019 fm SB Ändring 25/04-2019 em SB_MU Ändring 27/08-2019 em M Ändring
45 TEK261 0113  C Industriell marknadsföring och inköp, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S C Industriell marknadsföring och inköp, Tentamen 5,5 15/01-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 25/04-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
45 TEK315 0108 E D+ Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 16/01-2019 em SB_MU_DATA Ändring 25/04-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 22/08-2019 em SB_MU Ändring
45 TEK320 0108 E 2)  C Digital ekonomi och politik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK406 0118  D Organisatoriskt beteende - orientering, Tentamen 2,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK406 0218 S D Organisatoriskt beteende - orientering, Laboration 5,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
40 MPP126 0107  A+ Projekt i produktutveckling, Inlämningsuppgift 4,5
40 MPP126 0207 * A+ Projekt i produktutveckling, Projekt 3,0
45 TEK165 0107  D Projekt i verksamhetsutveckling, Projekt 7,5
45 TEK170 0107  Six sigma black belt, Projekt 7,5
45 TEK350 0109  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Tentamen 6,0 22/03-2019 fm M Ändring 12/06-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB136 0116  B Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S B Project management, Inlämningsuppgift 3,0
40 MPP126 0207 *S A+ Projekt i produktutveckling, Projekt 7,5
45 TEK165 0207 S D Projekt i verksamhetsutveckling, Projekt 7,5
45 TEK170 0207 S Six sigma black belt, Projekt 7,5
45 TEK360 0110 E D International business relationships, Tentamen 7,5 05/06-2019 em SB_MU Ändring 12/10-2018 fm SB_DATA Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring

 
EXAMENSARBETE
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Rekommendation: Obligatoriskt valbara kurser (TEK020, TEK430)
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.