Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPEN - PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-07 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 01/11-2018 fm SB_MU_DATA Ändring 07/01-2019 fm J Ändring 23/08-2019 em SB_MU Ändring
40 MTT090 0111 S B Polymera materials bearbetning och egenskaper, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm H Ändring 09/01-2019 em M Ändring 22/08-2019 em SB Ändring
40 PPU080 0107 E B Avancerad CAD, Tentamen 7,5 01/11-2018 fm SB_MU Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 26/08-2019 em M Ändring
40 PPU110 0108 E C+ Informationshantering i produktlivscykeln (PLM), Projekt 7,5
32 SSY165 0107  C Händelsediskreta system, Tentamen 5,0 27/10-2018 fm SB_MU Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
32 SSY165 0207 S C Händelsediskreta system, Laboration 2,5
45 TEK231 0117 E D+ Lean management, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK430 0111 E A+ Förändringsledning och ständig förbättring, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 2
Valbara kurser
40 MMK082 0111  D Materialkaraktärisering och haverianalys, del A, Tentamen 4,0 18/01-2019 fm M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
40 MMK082 0211 S D Materialkaraktärisering och haverianalys, del B, Projekt 3,5
40 MPR271 0107 E C Simulering av produktionssystem, Projekt 7,5
40 MTT107 0117 E D Skärteknik, Projekt 7,5
40 PPU171 0114 E A+ Industriellt projektarbete, Projekt 7,5
32 SSY292 0115  B Design och schemaläggning av automatiserade produktionssystem, Projekt 2,5
32 SSY292 0215 S B Design och schemaläggning av automatiserade produktionssystem, Tentamen 5,0 14/01-2019 fm SB Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 23/08-2019 em M Ändring
45 TEK240 0107 E B+ Produktionslogistik, Tentamen 7,5 19/01-2019 fm SB Ändring 25/04-2019 em SB_MU Ändring 27/08-2019 em M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
32 EENX30 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del A, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0217  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del B, Examensarbete 30.0      
40 IMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.