Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPDE - PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
70 FFR160 0104 S B Hållbar utveckling, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm H Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm SB Ändring
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 01/11-2018 fm SB_MU_DATA Ändring 07/01-2019 fm J Ändring 23/08-2019 em SB_MU Ändring
40 MMK232 0111  C Metalliska material, fortsättningskurs, del A, Tentamen 6,0 01/11-2018 em H Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
40 MMK232 0211 S C Metalliska material, fortsättningskurs, del B, Laboration 1,5
40 MPR034 0111  D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del A, Tentamen 6,0 30/10-2018 em M Ändring 08/01-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
40 MPR034 0211 S D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del B, Laboration 1,5
40 PPU110 0108 E C+ Informationshantering i produktlivscykeln (PLM), Projekt 7,5
40 PPU191 0117  A Konstruktionsoptimering, Inlämningsuppgift 3,0
40 PPU191 0217 S A Konstruktionsoptimering, Tentamen 4,5 31/10-2018 fm H Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 28/08-2019 fm M Ändring
70 SEE025 0118  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Projekt 6,0
70 SEE025 0218 S D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 ENM015 0105 E 1)  A Teknikevolution och miljö, Inlämningsuppgift 7,5
30 MMA092 0107 E B+ Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 17/01-2019 fm M Ändring 26/04-2019 fm SB Ändring Kontakta examinator
40 MMK221 0107 E B Funktionsbaserat materialval, Projekt 7,5
40 MPP091 0110 E A Ergonomi för produktutvecklare, Inlämningsuppgift 7,5
45 MTT096 0113 E A Produktionsledning, Inlämningsuppgift 7,5
40 PPU010 0105 E D CAD för ytmodellering, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK020 0105 E B Plattformsutveckling och modularisering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK261 0113  C Industriell marknadsföring och inköp, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S C Industriell marknadsföring och inköp, Tentamen 5,5 15/01-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 25/04-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
45 TEK475 0113  1)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 4,5
45 TEK475 0213 S 1)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 3,0
30 TME125 0107 E A Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 7,5 19/01-2019 em SB_MU Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring
30 TME170 0108 E B Drivlinans mekanik, Tentamen 7,5 18/01-2019 em M Ändring 25/04-2019 em M Ändring 30/08-2019 fm M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
40 IMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
30 MMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Examensarbete 30.0      
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.