Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPDE - PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IAR061 0107 E A+ Produktutveckling - organisation, ledning och styrning, Tentamen 7,5 29/10-2018 em SB Ändring 09/01-2019 em SB Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
40 PPU080 0107 E B Avancerad CAD, Tentamen 7,5 01/11-2018 fm SB_MU Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 26/08-2019 em M Ändring
Valbara kurser
70 FFR160 0104 S B Hållbar utveckling, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm H Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm SB Ändring
40 MPR034 0111  1)  D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del A, Tentamen 6,0 30/10-2018 em M Ändring 08/01-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
40 MPR034 0211 S 1)  D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del B, Laboration 1,5
40 PPU110 0108 E 1)  C+ Informationshantering i produktlivscykeln (PLM), Projekt 7,5
40 PPU191 0117  1)  A Konstruktionsoptimering, Inlämningsuppgift 3,0
40 PPU191 0217 S 1)  A Konstruktionsoptimering, Tentamen 4,5 31/10-2018 fm H Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 28/08-2019 fm M Ändring
Frivilliga kurser
30 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 PPU085 0107 E D Produktplanering - behov och möjligheter, Tentamen 7,5 16/01-2019 em H Ändring 26/04-2019 em M Ändring 22/08-2019 em M Ändring
Valbara kurser
40 MMK221 0107 E 1)  B Funktionsbaserat materialval, Projekt 7,5
40 MPP091 0110 E A Ergonomi för produktutvecklare, Inlämningsuppgift 7,5
45 MTT096 0113 E 1)  A Produktionsledning, Inlämningsuppgift 7,5
32 SSY261 0111  1)  B+ Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 18/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
32 SSY261 0211 S 1)  B+ Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
45 TEK020 0105 E 1)  B Plattformsutveckling och modularisering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK261 0113  1)  C Industriell marknadsföring och inköp, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S 1)  C Industriell marknadsföring och inköp, Tentamen 5,5 15/01-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 25/04-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
30 TME125 0107 E 1)  A Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 7,5 19/01-2019 em SB_MU Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring
Frivilliga kurser
40 PPU140 0109 E B Konstruktionsmetodik - en översikt, Projekt 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
40 MPP126 0107  A+ Projekt i produktutveckling, Inlämningsuppgift 4,5
40 MPP126 0207 * A+ Projekt i produktutveckling, Projekt 3,0
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E 1)  B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 18/03-2019 fm SB_MU Ändring 07/01-2019 fm J Ändring 23/08-2019 em SB_MU Ändring
40 MTT120 0116 E 1)  B Additiv tillverkning, Tentamen 7,5 21/03-2019 fm SB Ändring 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
40 PPU231 0117  1)  C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Projekt 4,5
40 PPU231 0217 S 1)  C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Dugga 3,0
40 TME240 0111 E D+ Kompositmekanik, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm J_DATA 11/06-2019 fm SB_DATA Ändring 27/08-2019 fm SB_DATA Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
40 MPP126 0207 *S A+ Projekt i produktutveckling, Projekt 7,5
Valbara kurser
45 IBB136 0116  1)  B Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  1)  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S 1)  B Project management, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK195 0107 E 1)  D Produktionsstrategi, Tentamen 7,5 04/06-2019 em M Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 29/08-2019 fm SB Ändring
45 VTM081 0199 S 1)  D Livscykelanalys, Tentamen 7,5 07/06-2019 fm SB Ändring 13/10-2018 fm SB Ändring 29/08-2019 em M Ändring


1) Obligatoriskt valbara: - (IBB136, IEK312, MMK221, MPR034, MTT096, MTT120, PPU110, PPU191, PPU231, SSY261, TEK020, TEK195, TEK261, TME125, VTM081): 22.5 hp av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.