Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPNAV - MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2017-02-07 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 MMA151 0115 * B+ Konstruktionsprojekt marinteknik, Projekt 7,5
Valbara kurser
30 MTF240 0199 E C Förbränningsmotorteknik, Tentamen 7,5 01/11-2018 em M Ändring 08/01-2019 em M Ändring 26/08-2019 em SB Ändring
70 SEE025 0118  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Projekt 6,0
70 SEE025 0218 S D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
45 TEK465 0113 E A Hållbara transporter, Inlämningsuppgift 7,5
30 TME225 0111 E B+ Strömningsmekanik, fortsättningskurs, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm M Ändring 08/01-2019 em M Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
30 TME260 0112 E C Utmattning och brott, Tentamen 7,5 30/10-2018 fm M Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm M Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
30 MMA151 0115 *E B+ Konstruktionsprojekt marinteknik, Projekt 7,5
Valbara kurser
45 IBB136 0116  A Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S A Project management, Inlämningsuppgift 3,0
30 MTF072 0107 E D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 7,5 18/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
40 MTT100 0111  A Mekanisk prestanda för konstruktionsmaterial, del A, Tentamen 6,0 16/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring Kontakta examinator
40 MTT100 0211 S A Mekanisk prestanda för konstruktionsmaterial, del B, Laboration 1,5
30 SJO825 0114 E Organisation och ledarskap, Inlämningsuppgift 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
40 IMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
30 MMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.