Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPISC - INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
INNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
21 KBT120 0107 S D+ Planering och utvärdering av experiment, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm SB Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring
21 KBT130 0107 E A+ Cellulosateknik, Tentamen 7,5 27/10-2018 em SB Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm SB Ändring
21 KBT145 0107 E B Bioraffinaderi, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm SB Ändring 07/01-2019 em SB Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
21 KBT156 0109  C+ Projektering av kemiska processanläggningar, Projekt 4,0
21 KBT156 0209 S C+ Projektering av kemiska processanläggningar, Tentamen 3,5 30/10-2018 fm SB Ändring 08/01-2019 em SB Ändring 28/08-2019 em M Ändring
21 KBT192 0113  D Kärnkemi 1, Laboration 2,5
21 KBT192 0213 S D Kärnkemi 1, Tentamen 5,0 02/11-2018 fm H Ändring 09/01-2019 em SB Ändring 26/08-2019 em J
21 KBT245 0114  C Grön kemi, Inlämningsuppgift 2,5
21 KBT245 0214 S C Grön kemi, Tentamen 5,0 30/10-2018 fm SB Ändring 07/01-2019 em SB Ändring 21/08-2019 em M Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB136 0116  A Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S A Project management, Inlämningsuppgift 3,0
21 KBT135 0107 E B Hantering och återvinning av avfall, Tentamen 7,5 14/01-2019 fm H Ändring 26/04-2019 em M Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring
28 KLI011 0107 E Livsmedelskemi, Tentamen 7,5 16/01-2019 em M Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KSK041 0107 E C+ Pappersteknik, Tentamen 7,5 17/01-2019 em M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
70 KVM013 0107  D+ Industriella energisystem, Inlämningsuppgift 1,5
70 KVM013 0207 S D+ Industriella energisystem, Tentamen 6,0 16/01-2019 em SB Ändring 25/04-2019 em SB_MU Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
70 SEE015 0118  C Hållbart uttag av biomassa, Tentamen 4,0 17/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 fm J 22/08-2019 em M Ändring
70 SEE015 0218 S C Hållbart uttag av biomassa, Projekt 3,5
32 SSY285 0111  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 14/01-2019 em H Ändring 24/04-2019 fm H Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
30 TME160 0108 E D Flerfasströmning, Tentamen 7,5 15/01-2019 em M Ändring 24/04-2019 em M Ändring Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
21 KBT110 0107 S C Avancerad kemiteknik och processanalytisk teknologi, Tentamen 7,5 19/03-2019 fm SB Ändring Kontakta examinator 27/08-2019 fm M Ändring
45 KBT140 0107 E 1)  B Global kemisk hållbarhet, Tentamen 7,5 18/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 em SB_MU Ändring 19/08-2019 fm M Ändring
70 KVM071 0107  D+ Design av energitekniska anläggningar, Inlämningsuppgift 1,5
70 KVM071 0207 S D+ Design av energitekniska anläggningar, Tentamen 6,0 20/03-2019 em SB Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring
40 PPU231 0117  C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Projekt 4,5
40 PPU231 0217 S C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Dugga 3,0
45 TEK350 0109  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Tentamen 6,0 22/03-2019 fm M Ändring 12/06-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB136 0116  B Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S B Project management, Inlämningsuppgift 3,0
21 KAA102 0107 S D+ Avancerad separationsteknik, Tentamen 7,5 07/06-2019 fm SB Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring
21 KKR073 0116  A+ CFD för ingenjörer, Tentamen 4,0 03/06-2019 em SB Ändring Kontakta examinator 30/08-2019 em SB Ändring
21 KKR073 0216 S A+ CFD för ingenjörer, Projekt 3,5
21 KTK012 0115  D+ Katalys, Projekt 3,0
21 KTK012 0215 S D+ Katalys, Tentamen 4,5 05/06-2019 em SB_MU Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 22/08-2019 em M Ändring
70 MEN031 0197 S C+ Förbränningsteknik, Tentamen 7,5 04/06-2019 fm H Ändring 27/08-2019 fm M Ändring

 
EXAMENSARBETE
21 KBTX12 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0215  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.