Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPISC - INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
INNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KBT120 0107 S D+ Planering och utvärdering av experiment, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm SB Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring
21 KBT145 0107 E B Bioraffinaderi, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm SB Ändring 07/01-2019 em SB Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
Valbara kurser
21 KBT130 0107 E 1) 2)  A+ Cellulosateknik, Tentamen 7,5 27/10-2018 em SB Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm SB Ändring
21 KBT156 0109  1) 3) 4)  C+ Projektering av kemiska processanläggningar, Projekt 4,0
21 KBT156 0209 S 1) 3) 4)  C+ Projektering av kemiska processanläggningar, Tentamen 3,5 30/10-2018 fm SB Ändring 08/01-2019 em SB Ändring 28/08-2019 em M Ändring
21 KBT192 0113  D Kärnkemi 1, Laboration 2,5
21 KBT192 0213 S D Kärnkemi 1, Tentamen 5,0 02/11-2018 fm H Ändring 09/01-2019 em SB Ändring 26/08-2019 em J
21 KBT245 0114  C Grön kemi, Inlämningsuppgift 2,5
21 KBT245 0214 S C Grön kemi, Tentamen 5,0 30/10-2018 fm SB Ändring 07/01-2019 em SB Ändring 21/08-2019 em M Ändring
30 MMS030 0118  5)  B Förbränningsmodellering, Konstruktionsövning + lab 5,0
30 MMS030 0218 S 5)  B Förbränningsmodellering, Tentamen 2,5 29/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 21/08-2019 em M Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KBT115 0107 S A Avancerad kemisk reaktionsteknik, Tentamen 7,5 19/01-2019 em SB Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
70 KVM013 0107  D+ Industriella energisystem, Inlämningsuppgift 1,5
70 KVM013 0207 S D+ Industriella energisystem, Tentamen 6,0 16/01-2019 em SB Ändring 25/04-2019 em SB_MU Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
Valbara kurser
45 IBB136 0116  A Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S A Project management, Inlämningsuppgift 3,0
21 KBT135 0107 E 3)  B Hantering och återvinning av avfall, Tentamen 7,5 14/01-2019 fm H Ändring 26/04-2019 em M Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring
28 KLI011 0107 E Livsmedelskemi, Tentamen 7,5 16/01-2019 em M Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
28 KLI032 0118 E Livsmedelsteknik och hållbara livsmedelssystem, Tentamen 7,5 15/01-2019 fm M Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KSK041 0107 E 2)  C+ Pappersteknik, Tentamen 7,5 17/01-2019 em M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
70 SEE015 0118  C Hållbart uttag av biomassa, Tentamen 4,0 17/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 fm J 22/08-2019 em M Ändring
70 SEE015 0218 S C Hållbart uttag av biomassa, Projekt 3,5
32 SSY285 0111  1) 4)  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S 1) 4)  A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 14/01-2019 em H Ändring 24/04-2019 fm H Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
30 TME160 0108 E 5)  D Flerfasströmning, Tentamen 7,5 15/01-2019 em M Ändring 24/04-2019 em M Ändring Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
21 KBT110 0107 S 1) 2) 4)  C Avancerad kemiteknik och processanalytisk teknologi, Tentamen 7,5 19/03-2019 fm SB Ändring Kontakta examinator 27/08-2019 fm M Ändring
21 KBT130 0107 E 2)  A Cellulosateknik, Tentamen 7,5 23/03-2019 em SB_MU Ändring 11/06-2019 fm J Ändring
45 KBT140 0107 E 1) 3) 6) 7)  B Global kemisk hållbarhet, Tentamen 7,5 18/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 em SB_MU Ändring 19/08-2019 fm M Ändring
70 KVM071 0107  D+ Design av energitekniska anläggningar, Inlämningsuppgift 1,5
70 KVM071 0207 S D+ Design av energitekniska anläggningar, Tentamen 6,0 20/03-2019 em SB Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring
40 PPU231 0117  C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Projekt 4,5
40 PPU231 0217 S C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Dugga 3,0
45 TEK350 0109  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Tentamen 6,0 22/03-2019 fm M Ändring 12/06-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB136 0116  B Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S B Project management, Inlämningsuppgift 3,0
21 KAA102 0107 S 1) 4)  D+ Avancerad separationsteknik, Tentamen 7,5 07/06-2019 fm SB Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring
21 KKR073 0116  1) 4) 5)  A+ CFD för ingenjörer, Tentamen 4,0 03/06-2019 em SB Ändring Kontakta examinator 30/08-2019 em SB Ändring
21 KKR073 0216 S 1) 4) 5)  A+ CFD för ingenjörer, Projekt 3,5
21 KTK012 0115  D+ Katalys, Projekt 3,0
21 KTK012 0215 S D+ Katalys, Tentamen 4,5 05/06-2019 em SB_MU Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 22/08-2019 em M Ändring
70 MEN031 0197 S C+ Förbränningsteknik, Tentamen 7,5 04/06-2019 fm H Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
45 VTM081 0199 S 3)  D Livscykelanalys, Tentamen 7,5 07/06-2019 fm SB Ändring 13/10-2018 fm SB Ändring 29/08-2019 em M Ändring


1) Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter på mastersprogrammet bland dessa kurser (KAA102, KBT110, KBT130, KBT140, KBT156, KKR073, SSY285): 4 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Pulp and paper, rekommenderas en eller flera av följande kurser (KBT110, KBT130, KSK041)
3) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Sustainable development, rekommenderas en eller flera av följande kurser (KBT135, KBT140, KBT156, VTM081)
4) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Modeling and design, rekommenderas en eller flera av följande kurser (KAA102, KBT110, KBT156, KKR073, SSY285)
5) Rekommendation: Följande kurser är rekommenderade att läsa under årskurs två på mastersprogrammet. För att läsa Flerfasströmning och Förbränningsmodellering bör man också ha läst CFD för ingenjörer. (KKR073, MMS030, TME160)
6) Rekommendation: Kursen är obligatorisk för studenter som saknar en tidigare kurs inom hållbarhet eller kemisk miljövetenskap. (KBT140)
7) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.