Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPIDE - INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 CIU265 0112 E 1)  Interaction design project, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 CIU196 0112  A+ Mobile computing - Design och implementation, Tentamen 3,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 CIU196 0212 S A+ Mobile computing - Design och implementation, Projekt 4,0
37 DAT231 0114  Requirements engineering, Projekt 3,5
37 DAT231 0214 S Requirements engineering, Tentamen 4,0 29/10-2018 em L 08/01-2019 em L 20/08-2019 fm L
37 DAT375 0118 E Spelutvecklingsprojekt, Projekt 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT166 0115  Software product line engineering, Projekt 4,5
37 DAT166 0215 S Software product line engineering, Tentamen 3,0 17/01-2019 fm L 23/08-2019 fm L
37 DAT246 0114  Empirisk programvaruteknik, Inlämningsuppgift 2,5
37 DAT246 0214 S Empirisk programvaruteknik, Tentamen 5,0 14/01-2019 em L 25/04-2019 fm L 27/08-2019 fm L
37 DAT380 0118 E D Teknikdriven experimentell speldesign, Projekt 7,5
37 TDA357 0106  D+ Databaser, Tentamen 4,5 16/01-2019 em M Ändring 10/06-2019 em SB Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TDA357 0206 S D+ Databaser, Laboration 3,0
37 TDA362 0117  D+ Computer graphics, Tentamen 6,0 18/01-2019 fm SB_MU Ändring 26/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TDA362 0217 S D+ Computer graphics, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT205 0108 * Advanced computer graphics, Projekt 3,0
37 DAT205 0208 * Advanced computer graphics, Projekt 0,8
37 DAT220 0109  Advanced software architecture, Tentamen 5,0 21/03-2019 fm L 11/06-2019 fm L 20/08-2019 fm L
37 DAT220 0209 S Advanced software architecture, Projekt 2,5
37 DAT240 0110  Model-driven engineering, Tentamen 3,0 20/03-2019 fm L 11/06-2019 em L 19/08-2019 fm L
37 DAT240 0210 S Model-driven engineering, Projekt 4,5
37 EDA263 0107  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 23/03-2019 fm M Ändring 10/06-2019 em M Ändring 28/08-2019 em M Ändring
37 EDA263 0207 S C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT157 0114  1)  A+ Design av användarupplevelser, Laboration 2,0
37 DAT157 0214  1)  A+ Design av användarupplevelser, Inlämningsuppgift 2,0
37 DAT157 0314 S 1)  A+ Design av användarupplevelser, Projekt 3,5
37 DAT205 0108 * Advanced computer graphics, Projekt 3,0
37 DAT205 0208 *S Advanced computer graphics, Projekt 0,7
37 DAT262 0118  Modellbaserad testning, Inlämningsuppgift 3,0
37 DAT262 0218 S Modellbaserad testning, Tentamen 4,5 05/06-2019 fm M Ändring 27/08-2019 fm L Ändring
37 EDA397 0107  Agile development processes, Projekt 4,5
37 EDA397 0207 S Agile development processes, Tentamen 3,0 04/06-2019 em L 13/10-2018 fm L 29/08-2019 fm L
37 TDA486 0107 E B Human-centred design, Projekt 7,5

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
37 TDA335 0100 E Individual project in interaction design, major, Projekt 15,0

 
EXAMENSARBETE
37 DATX05 0108  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0109  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0209  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.