Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPIDE - INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 CIU176 0114  Prototyping in interaction design, Laboration 4,0
37 CIU176 0214 S Prototyping in interaction design, Tentamen 3,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA497 0112  1)  Interaction design methodology, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA497 0212 S 1)  Interaction design methodology, Projekt 3,5
Valbara kurser
37 CIU196 0112  2) 3) 4) 5) 6)  A+ Mobile computing - Design och implementation, Tentamen 3,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 CIU196 0212 S 2) 3) 4) 5) 6)  A+ Mobile computing - Design och implementation, Projekt 4,0
37 DAT375 0118 E 2) 4) 5)  Spelutvecklingsprojekt, Projekt 7,5
37 DAT385 0118 E 2) 4) 5)  Introduktion till spelvetenskap, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA493 0115  A Graphical interfaces, Projekt 4,0
37 TDA493 0215  A Graphical interfaces, Laboration 1,5
37 TDA493 0315 S A Graphical interfaces, Tentamen 2,0 Kontakta examinator 09/01-2019 em L Ändring 10/06-2018 fm L Ändring
Valbara kurser
37 CIU281 0116  2) 7)  D Emerging trends and critical topics in interaction design, Inlämningsuppgift 3,0
37 CIU281 0216 S 2) 7)  D Emerging trends and critical topics in interaction design, Projekt 4,5
37 DAT380 0118 E 2) 4) 5)  D Teknikdriven experimentell speldesign, Projekt 7,5
37 TDA362 0117  2) 3) 5)  D+ Computer graphics, Tentamen 6,0 18/01-2019 fm SB_MU Ändring 26/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TDA362 0217 S 2) 3) 5)  D+ Computer graphics, Laboration 1,5
37 TDA580 0104 E 2) 4) 5) 8)  Gameplay design, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 CIU180 0111  10) 2) 9)  Tangible interaction, Inlämningsuppgift 3,5
37 CIU180 0211 S 10) 2) 9)  Tangible interaction, Projekt 4,0
37 CIU187 0115  2) 3) 8)  Information visualization, Övning 1,5
37 CIU187 0215  2) 3) 8)  Information visualization, Projekt 2,0
37 CIU187 0315 S 2) 3) 8)  Information visualization, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
37 DAT205 0108 * 2)  Advanced computer graphics, Projekt 3,0
37 DAT205 0208 * 2)  Advanced computer graphics, Projekt 0,8
37 TDA572 0115 E 2) 5)  A+ Spelmotorarkitektur, Projekt 7,5
37 TIN175 0117  2)  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Tentamen 2,5 Kontakta examinator 24/04-2019 fm M Ändring
37 TIN175 0217  2)  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Projekt 3,5
37 TIN175 0317 S 2)  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT157 0114  1) 2) 4)  A+ Design av användarupplevelser, Laboration 2,0
37 DAT157 0214  1) 2) 4)  A+ Design av användarupplevelser, Inlämningsuppgift 2,0
37 DAT157 0314 S 1) 2) 4)  A+ Design av användarupplevelser, Projekt 3,5
37 DAT205 0108 * 2)  Advanced computer graphics, Projekt 3,0
37 DAT205 0208 *S 2)  Advanced computer graphics, Projekt 0,7
37 TDA486 0107 E 11) 2) 9)  B Human-centred design, Projekt 7,5
45 TEK237 0116 E 1)  C Social innovation och socialt entreprenörskap, Inlämningsuppgift 7,5

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
37 CIU235 0111 E 2)  C Individual project in interaction design, minor, Projekt 7,5


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: 4 av dessa kurser krävs för examen (CIU180, CIU187, CIU196, CIU235, CIU281, DAT157, DAT205, DAT375, DAT380, DAT385, TDA362, TDA486, TDA572, TDA580, TIN175): 4 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Profilspår: Interaktionsdesigner med fokus på användargränssnitt och informationsvisualisering (CIU187, CIU196, TDA362)
4) Rekommendation: Profilspår: Interaktionsdesigner med fokus på spelutveckling och sociala medier (CIU196, DAT157, DAT375, DAT380, DAT385, TDA580)
5) Rekommendation: Profilspår: Spelutvecklare med viss erfarenhet av speldesign och interaktionsdesign (CIU196, DAT375, DAT380, DAT385, TDA362, TDA572, TDA580)
6) Rekommendation: Denna kurs skall läsas i årskurs 2 (CIU196)
7) Ges vartannat år
8) Kursen innehåller tema MTS 3,0 hp
9) Rekommendation: Profilspår: Interaktionsdesigner med fokus på greppbar interaktion (CIU246 eller CIU171) (CIU180, TDA486)
10) Kursen innehåller tema MTS 4,5 hp
11) Rekommendation: Denna kurs skall läsas i årskurs 2 (TDA486)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.