Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEPO - ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
ELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
37 DAT093 0113  C+ Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Laboration 5,0
37 DAT093 0213 S C+ Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Tentamen 2,5 27/10-2018 fm SB_MU_DATA Ändring 08/01-2019 fm SB_DATA Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
32 EEK150 0199 E 1)  B Elteknik, konstruktion, Projekt 7,5
32 EEK221 0108 E 2)  D Tillämpade elektromagnetiska beräkningar, Projekt 7,5
32 ENM051 0118 E 3)  B+ Analys och kontroll av elkraftsystem, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 em SB_MU Ändring 22/08-2019 fm M Ändring
32 ENM095 0108 E 2)  C+ Hållbar elproduktion och hållbara transporter, Tentamen 7,5 27/10-2018 fm L 08/01-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
32 ESS076 0107  C+ Robust och olinjär reglering, Tentamen 5,0 30/10-2018 fm H Ändring 07/01-2019 em M Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring
32 ESS076 0207 S C+ Robust och olinjär reglering, Laboration 2,5
32 ESS101 0107  A+ Modellering och simulering, Tentamen 4,5 31/10-2018 fm L 09/01-2019 em M Ändring 26/08-2019 fm SB_MU Ändring
32 ESS101 0207 S A+ Modellering och simulering, Laboration 3,0
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 01/11-2018 fm SB_MU_DATA Ändring 07/01-2019 fm J Ändring 23/08-2019 em SB_MU Ändring
37 MCC092 0116  B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Tentamen 3,0 01/11-2018 fm M Ändring 09/01-2019 fm SB Ändring 26/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 MCC092 0216  B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Laboration 3,0
37 MCC092 0316 S B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Inlämningsuppgift 1,5
32 SSY121 0110 E A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 31/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
30 TME121 0112  B Fordonssystemteknik, Tentamen 3,0 29/10-2018 fm M Ändring 07/01-2019 em M Ändring 28/08-2019 fm J Ändring
30 TME121 0212 S B Fordonssystemteknik, Inlämningsuppgift 4,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
32 EEK150 0199 E 1)  B Elteknik, konstruktion, Projekt 7,5
32 EEK201 0108 E 2)  C+ Avreglerade elmarknader, Tentamen 7,5 19/01-2019 fm H Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
32 EEN015 0118  C+ Litiumjonbatterisystem för fordon och stationära energilager, Tentamen 4,5 17/01-2019 em M Ändring 25/04-2019 em M Ändring 21/08-2019 fm SB Ändring
32 EEN015 0218  C+ Litiumjonbatterisystem för fordon och stationära energilager, Laboration 1,5
32 EEN015 0318 S C+ Litiumjonbatterisystem för fordon och stationära energilager, Projekt 1,5
45 ENM035 0107 E D Bedömning av hållbarhet, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ENM100 0108 E 2)  D Kraftelektronik i elkraftsystemet, Tentamen 7,5 15/01-2019 em SB Ändring 26/04-2019 fm M Ändring 28/08-2019 em M Ändring
45 IBB136 0116  A Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S A Project management, Inlämningsuppgift 3,0
32 MTT035 0107 S 3)  D Högspänningsteknik 1, Tentamen 7,5 16/01-2019 em H Ändring 26/04-2019 em SB_MU Ändring 21/08-2019 em M Ändring
30 SJO955 0117 E 4)  Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 16/01-2019 fm L 26/04-2019 em L 27/08-2019 fm L
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 16/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
32 SSY285 0111  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 14/01-2019 em H Ändring 24/04-2019 fm H Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
45 TEK315 0108 E D+ Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 16/01-2019 em SB_MU_DATA Ändring 25/04-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 22/08-2019 em SB_MU Ändring
45 VMI010 0100 S D+ Miljösystemanalys, Tentamen 7,5 15/01-2019 em M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 28/08-2019 em M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
32 EENX30 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del A, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0217  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: Obligatorisk kurs - välj ett kurstillfälle (EEK150). Kursen krävs för examen
2) Obligatoriskt valbara: För årskurs 2 (EEK201, EEK221, ENM095, ENM100): 1 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Obligatorisk: Läs i årskurs 2 om du inte läste den i årskurs 1 (ENM051, MTT035)
4) Rekommendation: Ges på svenska. Behandlar svensk lagstiftning. (SJO955)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.