Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEPO - ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
ELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ENM051 0118 E B+ Analys och kontroll av elkraftsystem, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 em SB_MU Ändring 22/08-2019 fm M Ändring
32 ENM056 0118 E D+ Elektriska maskiner - design och analys, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm H Ändring 07/01-2019 em M Ändring 26/08-2019 em SB Ändring
Valbara kurser
32 ESS101 0107  A+ Modellering och simulering, Tentamen 4,5 31/10-2018 fm L 09/01-2019 em M Ändring 26/08-2019 fm SB_MU Ändring
32 ESS101 0207 S A+ Modellering och simulering, Laboration 3,0
30 TME047 0114 * Chalmers formula student, Inlämningsuppgift 0,0
30 TME121 0112  B Fordonssystemteknik, Tentamen 3,0 29/10-2018 fm M Ändring 07/01-2019 em M Ändring 28/08-2019 fm J Ändring
30 TME121 0212 S B Fordonssystemteknik, Inlämningsuppgift 4,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 ENM061 0116  A+ Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 6,0 19/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em SB_MU Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
32 ENM061 0216 S A+ Kraftelektroniska omvandlare, Laboration 1,5
32 MTT035 0107 S D Högspänningsteknik 1, Tentamen 7,5 16/01-2019 em H Ändring 26/04-2019 em SB_MU Ändring 21/08-2019 em M Ändring
Valbara kurser
32 SSY285 0111  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 14/01-2019 em H Ändring 24/04-2019 fm H Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
30 TME047 0114 * Chalmers formula student, Inlämningsuppgift 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
32 ENM066 0118  1)  C+ Avancerad kraftssystemsanalys, Tentamen 5,0 23/03-2019 fm SB Ändring 11/06-2019 fm M Ändring 29/08-2019 em M Ändring
32 ENM066 0218 S 1)  C+ Avancerad kraftssystemsanalys, Projekt 2,5
32 ENM076 0118  1)  A+ Elektriska drivsystem, Tentamen 4,5 20/03-2019 fm M Ändring 10/06-2019 em M Ändring 23/08-2019 em M Ändring
32 ENM076 0218 S 1)  A+ Elektriska drivsystem, Laboration 3,0
32 MTT060 0109  2)  B+ Elinstallation med författningskunskap, Projekt 4,5
32 MTT060 0209 S 2)  B+ Elinstallation med författningskunskap, Tentamen 3,0 22/03-2019 em SB Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 23/08-2019 fm J
32 SSY156 0115 S A Modellering och styrning av mekatroniska system, Konstruktionsövning + lab 7,5
32 SSY281 0118 E D+ Modellprediktiv reglering, Konstruktionsövning 7,5
45 TEK255 0107 E Ekonomisk analys, Tentamen 7,5 19/03-2019 em M Ändring 11/06-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
30 TME095 0107 E B El- och hybridfordon, Tentamen 7,5 22/03-2019 em M Ändring 10/06-2019 fm SB Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
45 VMI035 0101 S B Miljömanagement, Tentamen 7,5 21/03-2019 fm H Ändring 12/06-2019 fm M Ändring 26/08-2019 fm J

Läsperiod 4
Valbara kurser
32 ENM070 0107 E 1)  A+ Kraftelektroniska komponenter och deras tillämpningar, Tentamen 7,5 08/06-2019 em H Ändring 12/10-2018 em M Ändring 30/08-2019 em SB Ändring
32 MTT040 0107 S 1)  D Högspänningsteknik 2, Tentamen 7,5 04/06-2019 em SB_MU Ändring 13/10-2018 fm M Ändring 19/08-2019 fm M Ändring
32 SSY191 0118  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Projekt 4,0
32 SSY191 0218  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Inlämningsuppgift 2,0
32 SSY191 0318 S C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Projekt 1,5
45 TEK250 0107 E Industriell produktion, Tentamen 7,5 05/06-2019 em SB_MU Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 30/08-2019 em M Ändring
30 TME047 0214 S Chalmers formula student, Projekt 12,0
45 VTM081 0199 S D Livscykelanalys, Tentamen 7,5 07/06-2019 fm SB Ändring 13/10-2018 fm SB Ändring 29/08-2019 em M Ändring


1) Obligatoriskt valbara: För årskurs 1 (ENM066, ENM070, ENM076, MTT040): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Ges på svenska och behandlar svensk lagstiftning (MTT060)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.