Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-12 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
30 FFR105 0199 E D Stokastiska optimeringsmetoder, Tentamen 7,5 31/10-2018 em M Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring
16 FFR135 0100 E B+ Artificiella neurala nätverk, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm L 08/01-2019 em SB Ändring 22/08-2019 em SB Ändring
28 KBB032 0107 E Biokemi och molekylärbiologi, Tentamen 7,5 31/10-2018 fm M Ändring 07/01-2019 em SB Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
28 KMG060 0107 S Systembiologi, Tentamen 7,5 27/10-2018 em M Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
11 MVE065 0105 E Specialkurs teknisk matematik, Tentamen 7,5
11 MVE187 0117  Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik, Projekt 2,0
11 MVE187 0217 S Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik, Tentamen 5,5 27/10-2018 em SB_MU Ändring 08/01-2019 fm SB_MU Ändring 29/08-2019 fm SB Ändring
11 MVE405 0113 E Individuellt projekt i matematik och matematisk statistik, Inlämningsuppgift 15,0
11 TMA265 0101 E Numerisk linjär algebra, Tentamen 7,5 30/10-2018 em SB_MU Ändring 09/01-2019 em SB_MU Ändring
11 TMA881 0101 E Högprestandaberäkning, Tentamen 7,5
11 TMA947 0103  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S Olinjär optimering, Tentamen 6,0 01/11-2018 em SB Ändring 04/01-2019 fm SB_MU Ändring 20/08-2019 fm SB Ändring
30 TME225 0111 E B+ Strömningsmekanik, fortsättningskurs, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm M Ändring 08/01-2019 em M Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
40 TME235 0111 E C+ Solidmekanik, Tentamen 7,5 01/11-2018 em M Ändring 09/01-2019 em M Ändring 29/08-2019 fm M Ändring
11 TMS165 0104 E Stokastisk analys, Tentamen 7,5 30/10-2018 fm SB_MU Ändring 04/01-2019 em SB Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
11 TMV100 0103 E Integrationsteori, Tentamen 7,5 31/10-2018 em SB_MU Ändring 07/01-2019 em SB_MU Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 MVE385 0112 E Projektkurs i matematisk och statistisk modellering, Tentamen 7,5
Valbara kurser
30 MTF072 0107 E D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 7,5 18/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
11 MVE140 0107 E Sannolikhetsteorins grunder, Tentamen 7,5 16/01-2019 fm M Ändring 26/04-2019 em M Ändring
11 MVE510 0117  Introduktion till bioinformatik, Tentamen 5,0 17/01-2019 fm SB_MU Ändring 26/04-2019 em M Ändring 28/08-2019 fm M Ändring
11 MVE510 0217 S Introduktion till bioinformatik, Laboration 2,5
30 SJO955 0117 E Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 16/01-2019 fm L 26/04-2019 em L 27/08-2019 fm L
16 TIF155 0107 E B Dynamiska system, Tentamen 7,5 14/01-2019 fm SB Ändring 26/04-2019 em M Ändring 21/08-2019 fm SB_MU Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
16 FFR110 0199 E C Beräkningsbiologi 1, Tentamen 7,5 21/03-2019 em M Ändring 12/06-2019 fm M Ändring 28/08-2019 fm SB Ändring
11 MVE150 0107 E Algebra, Tentamen 7,5 22/03-2019 em SB Ändring 10/06-2019 fm SB Ändring 21/08-2019 fm SB Ändring
11 MVE200 0108 E 1)  Design och analys av kliniska försök, Tentamen 7,5
11 MVE210 0108 E 1)  Linear mixed models for longitudinal data, Tentamen 7,5 21/03-2019 fm SB_MU Ändring 10/06-2019 em SB Ändring 30/08-2019 em SB Ändring
11 MVE326 0115  1)  Principer för statistisk slutledning, del A, Inlämningsuppgift 2,5
11 MVE326 0215 S 1)  Principer för statistisk slutledning, del B, Tentamen 5,0
32 SSY200 0108 E Elektromagnetiska beräkningar, Muntlig tentamen 7,5
37 TIN093 0114 E A+ Algoritmer, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm SB_MU Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 29/08-2019 em M Ändring
11 TMA014 0110  Ordinära differentialekvationer och dynamiska system, Tentamen 7,5
11 TMA014 0210 S Ordinära differentialekvationer och dynamiska system, Laboration 0,0
11 TMA285 0101 E Finansiella derivat och partiella differentialekvationer, Tentamen 7,5 19/03-2019 fm SB Ändring 11/06-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em SB Ändring
11 TMS032 0118 E Försöksplanering och urvalsteori, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm H Ändring 11/06-2019 fm M Ändring 21/08-2019 em SB Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
30 MTF270 0102 E C Turbulensmodellering, Tentamen 7,5 04/06-2019 fm M Ändring 12/10-2018 em M Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
11 MVE330 0109 E 1)  Stokastiska processer, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Ändring
11 MVE410 0114 E 1)  Svag konvergens, Tentamen 7,5
11 MVE440 0115 S Statistik för stora datamängder, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Ändring
11 TMA026 0101 E Partiella differentialekvationer fortsättningskurs, Tentamen 7,5 04/06-2019 fm SB Ändring Kontakta examinator Ändring 26/08-2019 fm SB Ändring

 
EXAMENSARBETE
11 MVEX03 0108  Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper, Examensarbete 30.0      
11 MVEX60 0109  Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Examensarbete 30.0      
11 MVEX60 0209  Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Examensarbete 30.0      

1) Ges vartannat år
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.