Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDES - TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-14 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
37 CIU176 0114  Prototyping in interaction design, Laboration 4,0
37 CIU176 0214 S Prototyping in interaction design, Tentamen 3,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 01/11-2018 fm SB_MU_DATA Ändring 07/01-2019 fm J Ändring 23/08-2019 em SB_MU Ändring
40 MPP105 0104 E A Visuell varumärkesidentitet och produktdesign, Inlämningsuppgift 7,5
40 MPR034 0111  D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del A, Tentamen 6,0 30/10-2018 em M Ändring 08/01-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
40 MPR034 0211 S D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del B, Laboration 1,5
40 PPU110 0108 E C+ Informationshantering i produktlivscykeln (PLM), Projekt 7,5
40 PPU185 0112 E 1)  D+ Ergonomi - design för alla, Inlämningsuppgift 7,5
70 SEE025 0118  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Projekt 6,0
70 SEE025 0218 S D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB136 0116  A Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S A Project management, Inlämningsuppgift 3,0
40 IMS010 0118 E B Design för hållbart beteende, Inlämningsuppgift 7,5
40 MMK221 0107 E B Funktionsbaserat materialval, Projekt 7,5
40 MPP036 0108 E 1)  D Kognitiv ergonomi, Inlämningsuppgift 7,5
40 MPP111 0109 E A Undersökande form och formteori, Inlämningsuppgift 7,5
40 PPU010 0105 E D CAD för ytmodellering, Inlämningsuppgift 7,5
32 SSY261 0111  B+ Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 18/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
32 SSY261 0211 S B+ Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
45 TEK261 0113  C Industriell marknadsföring och inköp, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S C Industriell marknadsföring och inköp, Tentamen 5,5 15/01-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 25/04-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
30 TME125 0107 E A Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 7,5 19/01-2019 em SB_MU Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
40 IMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.