Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDES - TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-14 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
40 PPU090 0107 E 1)  C+ Teknisk design: teori och praktik, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK266 0118  B Affärsdrivet strategiskt marknadsarbete, Tentamen 4,0 31/10-2018 em L 08/01-2019 em L 23/08-2019 fm L
45 TEK266 0218 S B Affärsdrivet strategiskt marknadsarbete, Projekt 3,5
Valbara kurser
40 MPP105 0104 E 2)  A Visuell varumärkesidentitet och produktdesign, Inlämningsuppgift 7,5
40 PPU185 0112 E 2) 3)  D+ Ergonomi - design för alla, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB136 0116  A Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S A Project management, Inlämningsuppgift 3,0
40 IMS010 0118 E 2)  B Design för hållbart beteende, Inlämningsuppgift 7,5
40 MMK221 0107 E B Funktionsbaserat materialval, Projekt 7,5
40 MPP036 0108 E 2) 3)  D Kognitiv ergonomi, Inlämningsuppgift 7,5
40 MPP111 0109 E 2)  A Undersökande form och formteori, Inlämningsuppgift 7,5
40 PPU010 0105 E D CAD för ytmodellering, Inlämningsuppgift 7,5
40 PPU074 0114 * B+ Från digital skissning till grafiska presentationer, Inlämningsuppgift 2,5
32 SSY261 0111  B+ Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 18/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
32 SSY261 0211 S B+ Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
45 TEK261 0113  C Industriell marknadsföring och inköp, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S C Industriell marknadsföring och inköp, Tentamen 5,5 15/01-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 25/04-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
30 TME125 0107 E A Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 7,5 19/01-2019 em SB_MU Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 18/03-2019 fm SB_MU Ändring 07/01-2019 fm J Ändring 23/08-2019 em SB_MU Ändring
40 MPP020 0102 E 2)  CAD för ytmodellering, avancerad kurs, Inlämningsuppgift 7,5
40 PPU074 0114 * B+ Från digital skissning till grafiska presentationer, Inlämningsuppgift 2,5
40 PPU180 0112 E 2)  C Design för användarupplevelse, Inlämningsuppgift 7,5
40 PPU231 0117  C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Projekt 4,5
40 PPU231 0217 S C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Dugga 3,0
11 TMS032 0118 E Försöksplanering och urvalsteori, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm H Ändring 11/06-2019 fm M Ändring 21/08-2019 em SB Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT157 0114  3)  A+ Design av användarupplevelser, Laboration 2,0
37 DAT157 0214  3)  A+ Design av användarupplevelser, Inlämningsuppgift 2,0
37 DAT157 0314 S 3)  A+ Design av användarupplevelser, Projekt 3,5
45 IBB136 0116  B Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S B Project management, Inlämningsuppgift 3,0
40 IMS015 0118 E 2)  D Avancerade användarstudier och användarinvolvering, Inlämningsuppgift 7,5
40 PPU074 0114 *E B+ Från digital skissning till grafiska presentationer, Inlämningsuppgift 2,5
40 PPU101 0109 E 2)  C+ Fallstudier i form och tillverkningsteknik, Inlämningsuppgift 7,5


1) Kursen innehåller tema MTS 5,0 hp
2) Obligatoriskt valbara: Välj minst fyra kurser. (IMS010, IMS015, MPP020, MPP036, MPP105, MPP111, PPU101, PPU180, PPU185): 30.0 hp av kurserna krävs för examen
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.