Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPCOM - KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
COMMUNICATION ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
37 DAT093 0113  1) 2)  C+ Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Laboration 5,0
37 DAT093 0213 S 1) 2)  C+ Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Tentamen 2,5 27/10-2018 fm SB_MU_DATA Ändring 08/01-2019 fm SB_DATA Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 EDA387 0111  1) 3)  B+ Datornätverk, Laboration 1,5
37 EDA387 0211 S 1) 3)  B+ Datornätverk, Tentamen 6,0 01/11-2018 fm H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
59 MCC055 0107 S 1) 2)  C Optoelektronik, Tentamen 7,5 01/11-2018 em M Ändring 08/01-2019 em M Ändring 22/08-2019 fm M Ändring
37 MCC092 0116  1) 2)  B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Tentamen 3,0 01/11-2018 fm M Ändring 09/01-2019 fm SB Ändring 26/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 MCC092 0216  1) 2)  B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Laboration 3,0
37 MCC092 0316 S 1) 2)  B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Inlämningsuppgift 1,5
32 MVE251 0112  4) 5)  Sannolikhetsteori och stokastiska processer, avancerad nivå, Tentamen 6,0 31/10-2018 fm M Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
32 MVE251 0212 S 4) 5)  Sannolikhetsteori och stokastiska processer, avancerad nivå, Projekt 1,5
70 RRY025 0107 E 1) 3)  C+ Bildbehandling, Tentamen 7,5 01/11-2018 em H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 23/08-2019 em M Ändring
59 RRY036 0111  1) 2)  B Elektromagnetiska vågor och komponenter, Laboration 1,5
70 RRY036 0211 S 1) 2)  B Elektromagnetiska vågor och komponenter, Tentamen 6,0 29/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
70 RRY100 0108 E 1) 3)  D+ Satellitkommunikation, Muntlig tentamen 7,5
59 SSY085 0107 E 2)  D Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm H Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm M Ändring
32 SSY345 0117 S 3)  B Sensorfusion och olinjär filtrering, Inlämningsuppgift 7,5
11 TMA947 0103  3)  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S 3)  Olinjär optimering, Tentamen 6,0 01/11-2018 em SB Ändring 04/01-2019 fm SB_MU Ändring 20/08-2019 fm SB Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT116 0111 E 1) 2)  C+ Konstruktion av mixed-signal-system, Laboration 7,5
59 MCC100 0108 S 1) 2)  A Fiberoptisk kommunikation, Tentamen 7,5 19/01-2019 em H Ändring 26/04-2019 em M Ändring 26/08-2019 em M Ändring
59 MCC121 0111  1) 2)  B+ Mikrovågsteknik, Laboration 1,5
59 MCC121 0211 S 1) 2)  B+ Mikrovågsteknik, Tentamen 6,0 14/01-2019 fm SB Ändring 24/04-2019 em M Ändring 28/08-2019 em M Ändring
59 MCC125 0112 E 1) 3)  C Projekt i trådlös kommunikation, Projekt 7,5
70 RRY095 0108 E 1) 3)  D Satellitbaserade navigationssystem, Inlämningsuppgift 7,5
30 SJO955 0117 E 6)  Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 16/01-2019 fm L 26/04-2019 em L 27/08-2019 fm L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
32 EENX30 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del A, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0217  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: - (DAT093, DAT116, EDA387, MCC055, MCC092, MCC100, MCC121, MCC125, RRY025, RRY036, RRY095, RRY100): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Hårdvarurelaterade kurser (DAT093, DAT116, MCC055, MCC092, MCC100, MCC121, RRY036, SSY085)
3) Rekommendation: Algoritmrelaterade kurser (EDA387, MCC125, RRY025, RRY095, RRY100, SSY345, TMA947)
4) Rekommendation: Kurstillfället ges vartannat år. Ges 2016/2017 men inte 2017/2018 (MVE251)
5) Ges vartannat år
6) Rekommendation: Ges på svenska. Behandlar svensk lagstiftning. (SJO955)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.