Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-12 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
16 FKA081 0199 E D Kvantmekanik, Tentamen 7,5 31/10-2018 em SB Ändring 07/01-2019 em M Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
0114 KMG037 0114 E Avancerad molekylärbiologi, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
28 KMG060 0107 S Systembiologi, Tentamen 7,5 27/10-2018 em M Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
70 RRY025 0107 E C+ Bildbehandling, Tentamen 7,5 01/11-2018 em H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 23/08-2019 em M Ändring
32 SSY340 0117  A Djup maskininlärning, Projekt 3,0
32 SSY340 0217 S A Djup maskininlärning, Inlämningsuppgift 4,5
30 TIF160 0107 E C+ Humanoida robotar, Projekt 7,5
16 TIF181 0118 E D+ Forskning, innovation och entreprenörskap, Projekt 7,5
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 27/10-2018 em L 08/01-2019 fm M Ändring 29/08-2019 em J
11 TMA881 0101 E Högprestandaberäkning, Tentamen 7,5
11 TMA947 0103  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S Olinjär optimering, Tentamen 6,0 01/11-2018 em SB Ändring 04/01-2019 fm SB_MU Ändring 20/08-2019 fm SB Ändring
11 TMS165 0104 E Stokastisk analys, Tentamen 7,5 30/10-2018 fm SB_MU Ändring 04/01-2019 em SB Ändring 23/08-2019 fm M Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
70 ENM140 0114 E A Spelteori och rationalitet, Projekt 7,5
16 FKA121 0199 E D+ Beräkningsfysik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
30 MTF072 0107 E D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 7,5 18/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
11 MVE095 0106 E Optioner och matematik, Tentamen 7,5 18/01-2019 fm SB_MU Ändring 26/04-2019 fm M Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
37 TDA251 0107 E C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA352 0115  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S D Kryptografi, Tentamen 6,0 18/01-2019 fm L 25/04-2019 fm M Ändring
37 TDA507 0113 E A Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
11 MVE155 0107 E Statistisk slutledning, Tentamen 7,5 19/03-2019 em H Ändring 11/06-2019 fm SB_MU Ändring 29/08-2019 em SB Ändring
37 TDA206 0101 E A Diskret optimering, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm M Ändring Kontakta examinator
16 TIF035 0105 E B Beräkningsfysik inriktat mot material, Inlämningsuppgift 7,5
70 TIF150 0107 E B+ Informationsteori för komplexa system, Tentamen 7,5 22/03-2019 em SB Ändring Kontakta examinator 22/08-2019 fm SB Ändring
37 TIN175 0117  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Tentamen 2,5 Kontakta examinator 24/04-2019 fm M Ändring
37 TIN175 0217  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Projekt 3,5
37 TIN175 0317 S D+ Introduktion till artificiell intelligens, Inlämningsuppgift 1,5
11 TMA285 0101 E Finansiella derivat och partiella differentialekvationer, Tentamen 7,5 19/03-2019 fm SB Ändring 11/06-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em SB Ändring
30 TME285 0116 E Intelligenta agenter, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Valbara kurser
16 FFR115 0199 E A Beräkningsbiologi 2, Inlämningsuppgift 7,5
30 MTF270 0102 E C Turbulensmodellering, Tentamen 7,5 04/06-2019 fm M Ändring 12/10-2018 em M Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
11 MVE165 0107 E Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, Tentamen 7,5
11 MVE220 0108 E Finansiell risk, Tentamen 7,5 03/06-2019 em SB Ändring 09/01-2019 em SB_MU Ändring 23/08-2019 em SB Ändring
11 MVE440 0115 S Statistik för stora datamängder, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Ändring
37 TDA231 0101 E D+ Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Projekt 7,5
16 TIF106 0111 E D Icke-jämviktsprocesser i fysik, kemi och biologi, Tentamen 7,5 04/06-2019 em SB Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 26/08-2019 fm SB Ändring
30 TME290 0116 E B Autonoma robotar, Tentamen 7,5
11 TMS016 0101 E Spatial statistik och bildanalys, Tentamen 7,5 05/06-2019 fm M Ändring Kontakta examinator Ändring 28/08-2019 em SB Ändring
11 TMS088 0117 E Finansiella tidsserier, Tentamen 7,5 07/06-2019 em H Ändring 04/01-2019 fm SB_MU Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring

 
EXAMENSARBETE
16 TIFX05 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, del A, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0215  Masterexamensarbete vid Fysik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.