Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-12 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 FFR105 0199 E D Stokastiska optimeringsmetoder, Tentamen 7,5 31/10-2018 em M Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring
16 FFR135 0100 E B+ Artificiella neurala nätverk, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm L 08/01-2019 em SB Ändring 22/08-2019 em SB Ändring
70 FFR141 0108 * Seminarier inom komplexa system, del A, Projekt 1,5
Valbara kurser
16 FKA081 0199 E 1) 2)  D Kvantmekanik, Tentamen 7,5 31/10-2018 em SB Ändring 07/01-2019 em M Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
28 KMG060 0107 S 1) 2)  Systembiologi, Tentamen 7,5 27/10-2018 em M Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
70 RRY025 0107 E 1) 2)  C+ Bildbehandling, Tentamen 7,5 01/11-2018 em H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 23/08-2019 em M Ändring
30 TIF160 0107 E 1) 2)  C+ Humanoida robotar, Projekt 7,5
16 TIF181 0118 E 1) 2)  D+ Forskning, innovation och entreprenörskap, Projekt 7,5
37 TIN093 0114 E 1) 2)  A Algoritmer, Tentamen 7,5 27/10-2018 em L 08/01-2019 fm M Ändring 29/08-2019 em J
11 TMA881 0101 E 1) 2)  Högprestandaberäkning, Tentamen 7,5
11 TMA947 0103  1) 2)  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S 1) 2)  Olinjär optimering, Tentamen 6,0 01/11-2018 em SB Ändring 04/01-2019 fm SB_MU Ändring 20/08-2019 fm SB Ändring
11 TMS165 0104 E 1) 2)  Stokastisk analys, Tentamen 7,5 30/10-2018 fm SB_MU Ändring 04/01-2019 em SB Ändring 23/08-2019 fm M Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
16 FFR120 0199 E D+ Simulering av komplexa system, Projekt 7,5
70 FFR141 0108 * Seminarier inom komplexa system, del A, Projekt 1,5
16 TIF155 0107 E B Dynamiska system, Tentamen 7,5 14/01-2019 fm SB Ändring 26/04-2019 em M Ändring 21/08-2019 fm SB_MU Ändring
Valbara kurser
70 ENM140 0114 E 1) 2)  A Spelteori och rationalitet, Projekt 7,5
16 FKA121 0199 E 1) 2)  D+ Beräkningsfysik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
30 MTF072 0107 E 1) 2)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 7,5 18/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
11 MVE095 0106 E 1) 2)  Optioner och matematik, Tentamen 7,5 18/01-2019 fm SB_MU Ändring 26/04-2019 fm M Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
37 TDA251 0107 E 1) 2)  C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA507 0113 E 1) 2)  A Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
16 FFR110 0199 E C Beräkningsbiologi 1, Tentamen 7,5 21/03-2019 em M Ändring 12/06-2019 fm M Ändring 28/08-2019 fm SB Ändring
70 FFR141 0208 * Seminarier inom komplexa system, del B, Projekt 1,5
Valbara kurser
11 MVE155 0107 E 1)  Statistisk slutledning, Tentamen 7,5 19/03-2019 em H Ändring 11/06-2019 fm SB_MU Ändring 29/08-2019 em SB Ändring
37 TDA206 0101 E A Diskret optimering, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm M Ändring Kontakta examinator
16 TIF035 0105 E 1)  B Beräkningsfysik inriktat mot material, Inlämningsuppgift 7,5
70 TIF150 0107 E 1)  B+ Informationsteori för komplexa system, Tentamen 7,5 22/03-2019 em SB Ändring Kontakta examinator 22/08-2019 fm SB Ändring
37 TIN175 0117  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Tentamen 2,5 Kontakta examinator 24/04-2019 fm M Ändring
37 TIN175 0217  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Projekt 3,5
37 TIN175 0317 S D+ Introduktion till artificiell intelligens, Inlämningsuppgift 1,5
11 TMA285 0101 E 1)  Finansiella derivat och partiella differentialekvationer, Tentamen 7,5 19/03-2019 fm SB Ändring 11/06-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em SB Ändring
30 TME285 0116 E 1)  Intelligenta agenter, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
70 FFR141 0208 *S Seminarier inom komplexa system, del B, Projekt 3,0
Valbara kurser
16 FFR115 0199 E 1)  A Beräkningsbiologi 2, Inlämningsuppgift 7,5
30 MTF270 0102 E 1)  C Turbulensmodellering, Tentamen 7,5 04/06-2019 fm M Ändring 12/10-2018 em M Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
11 MVE165 0107 E 1)  Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, Tentamen 7,5
11 MVE440 0115 S 1)  Statistik för stora datamängder, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Ändring
37 TDA231 0101 E D+ Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Projekt 7,5
16 TIF106 0111 E 1)  D Icke-jämviktsprocesser i fysik, kemi och biologi, Tentamen 7,5 04/06-2019 em SB Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 26/08-2019 fm SB Ändring
30 TME290 0116 E 1)  B Autonoma robotar, Tentamen 7,5
11 TMS016 0101 E 1)  Spatial statistik och bildanalys, Tentamen 7,5 05/06-2019 fm M Ändring Kontakta examinator Ändring 28/08-2019 em SB Ändring
11 TMS088 0117 E 1)  Finansiella tidsserier, Tentamen 7,5 07/06-2019 em H Ändring 04/01-2019 fm SB_MU Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring


1) Obligatoriskt valbara: - (ENM140, FFR115, FKA081, FKA121, KMG060, MTF072, MTF270, MVE095, MVE155, MVE165, MVE440, RRY025, TDA251, TDA507, TIF035, TIF106, TIF150, TIF160, TIF181, TIN093, TMA285, TMA881, TMA947, TME285, TME290, TMS016, TMS088, TMS165): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Kursen läses normalt under årskurs två på masterprogrammet (ENM140, FKA081, FKA121, KMG060, MTF072, MVE095, RRY025, TDA251, TDA507, TIF160, TIF181, TIN093, TMA881, TMA947, TMS165)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.