Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
70 RRY025 0107 E 1) 2) 3) 4) 5)  C+ Bildbehandling, Tentamen 7,5 01/11-2018 em H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 23/08-2019 em M Ändring
32 SSY121 0110 E 1) 2) 3) 4)  A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 31/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
32 SSY165 0107  2) 5)  C Händelsediskreta system, Tentamen 5,0 27/10-2018 fm SB_MU Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
32 SSY165 0207 S 2) 5)  C Händelsediskreta system, Laboration 2,5
16 TIF030 0105 E 3) 5)  C+ Moderna avbildnings-, spektroskopi- och diffraktionsmetoder, Tentamen 7,5 01/11-2018 em M Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
30 TME121 0112  1) 4)  B Fordonssystemteknik, Tentamen 3,0 29/10-2018 fm M Ändring 07/01-2019 em M Ändring 28/08-2019 fm J Ändring
30 TME121 0212 S 1) 4)  B Fordonssystemteknik, Inlämningsuppgift 4,5
30 TME192 0113  4)  C Aktiv säkerhet, Inlämningsuppgift 3,5
30 TME192 0213 S 4)  C Aktiv säkerhet, Tentamen 4,0 01/11-2018 em M Ändring 07/01-2019 fm M Ändring Kontakta examinator

Läsperiod 2
Valbara kurser
16 FKA116 0104 E 5) 6)  A+ Biologisk fysik, Tentamen 7,5
28 KLI011 0107 E 6) 7)  Livsmedelskemi, Tentamen 7,5 16/01-2019 em M Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
30 MMF062 0103  4)  D Fordonsdynamik, Projekt 4,5
30 MMF062 0203 S 4)  D Fordonsdynamik, Tentamen 3,0 15/01-2019 em M Ändring 24/04-2019 em J 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
32 SSY125 0107 S 2)  A Digital kommunikation, Tentamen 7,5 19/01-2019 em H Ändring 26/04-2019 fm M Ändring 26/08-2019 em M Ändring
32 SSY261 0111  2)  B+ Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 18/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
32 SSY261 0211 S 2)  B+ Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
32 SSY267 0114 E 1) 2) 3) 4) 5) 6)  C Avancerad biomedicinsk teknik, Projekt 7,5
32 SSY285 0111  1) 2) 4) 5)  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S 1) 2) 4) 5)  A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 14/01-2019 em H Ändring 24/04-2019 fm H Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
37 TDA357 0106  1) 3)  D+ Databaser, Tentamen 4,5 16/01-2019 em M Ändring 10/06-2019 em SB Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TDA357 0206 S 1) 3)  D+ Databaser, Laboration 3,0
16 TIF050 0105 E 3) 5) 6)  D Medicinska material, Tentamen 7,5 19/01-2019 fm SB_MU Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 26/08-2019 em M Ändring
30 TME202 0113  4)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del A, Laboration 2,0
30 TME202 0213  4)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del B, Tentamen 2,0 19/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 em SB Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
30 TME202 0313  4)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del C, Tentamen 2,0 19/01-2019 fm M Ändring 26/04-2019 fm SB Ändring 29/08-2019 fm M Ändring
30 TME202 0413 S 4)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del D, Inlämningsuppgift 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
21 KPO045 0199 E 6) 7)  A+ Biologiska material, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 em SB_MU Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
21 KPO065 0104 E 6)  Tissue engineering, Tentamen 7,5 19/03-2019 em SB Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY281 0118 E 2)  D+ Modellprediktiv reglering, Konstruktionsövning 7,5
37 TDA289 0110  1) 8)  A Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
37 TDA289 0210 S 1) 8)  A Människa - dator interaktion, Laboration 3,0

Läsperiod 4
Valbara kurser
28 KLI042 0117  6) 7)  Nutrition, hälsa och hållbara dieter, Tentamen 6,0 03/06-2019 em M Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
28 KLI042 0217 S 6) 7)  Nutrition, hälsa och hållbara dieter, Laboration 1,5
59 MCC020 0106 S 5)  B Nanobiovetenskap för informationsbehandling, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY186 0114  1) 2) 3) 4) 5) 6)  C Medicinska bildsystem, Laboration 1,0
32 SSY186 0214  1) 2) 3) 4) 5) 6)  C Medicinska bildsystem, Projekt 2,5
32 SSY186 0314 S 1) 2) 3) 4) 5) 6)  C Medicinska bildsystem, Tentamen 4,0 08/06-2019 fm H Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 28/08-2019 em M Ändring
32 SSY191 0118  2)  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Projekt 4,0
32 SSY191 0218  2)  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Inlämningsuppgift 2,0
32 SSY191 0318 S 2)  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Projekt 1,5
16 TIF125 0107 E 6) 7)  C Cell- och vävnadsinteraktion med biomaterial, Tentamen 7,5 04/06-2019 fm M Ändring 13/10-2018 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring
30 TME196 0111  4)  C+ Skadebiomekanik, del A, Inlämningsuppgift 4,5
30 TME196 0211 S 4)  C+ Skadebiomekanik, del B, Tentamen 3,0 04/06-2019 fm M Ändring 13/10-2018 fm M Ändring 19/08-2019 fm M Ändring
11 TMS016 0101 E 3)  Spatial statistik och bildanalys, Tentamen 7,5 05/06-2019 fm M Ändring Kontakta examinator Ändring 28/08-2019 em SB Ändring

 
EXAMENSARBETE
28 BBTX03 0115  Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik, Examensarbete 30.0      
28 BBTX60 0115  Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik, del A, Examensarbete 30.0      
28 BBTX60 0215  Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik, del B, Examensarbete 30.0      
32 EENX30 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del A, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0217  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del B, Examensarbete 30.0      
21 KBTX12 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 30.0      
21 KBTX12 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0215  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Examensarbete 30.0      
16 TIFX05 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, del A, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0215  Masterexamensarbete vid Fysik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Rekommendation: e-Health track (RRY025, SSY121, SSY186, SSY267, SSY285, TDA289, TDA357, TME121)
2) Rekommendation: Signals and control track (RRY025, SSY121, SSY125, SSY165, SSY186, SSY191, SSY261, SSY267, SSY281, SSY285)
3) Rekommendation: Image track (RRY025, SSY121, SSY186, SSY267, TDA357, TIF030, TIF050, TMS016)
4) Rekommendation: Automotive track (MMF062, RRY025, SSY121, SSY186, SSY267, SSY285, TME121, TME192, TME196, TME202)
5) Rekommendation: Biotechnical physics track (FKA116, MCC020, RRY025, SSY165, SSY186, SSY267, SSY285, TIF030, TIF050)
6) Rekommendation: Biomaterial track (FKA116, KLI011, KLI042, KPO045, KPO065, SSY186, SSY267, TIF050, TIF125)
7) Rekommendation: Enbart studenter med bioteknik- eller kemibakgrund får läsa denna kurs (KLI011, KLI042, KPO045, TIF125)
8) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.