Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ESS101 0107  A+ Modellering och simulering, Tentamen 4,5 31/10-2018 fm L 09/01-2019 em M Ändring 26/08-2019 fm SB_MU Ändring
32 ESS101 0207 S A+ Modellering och simulering, Laboration 3,0
32 SSY091 0114 * C+ Medicinsk elektronik, Tentamen 3,5
32 SSY180 0107  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 29/10-2018 fm M Ändring 25/04-2019 em M Ändring 21/08-2019 em M Ändring
Valbara kurser
32 SSY080 0106 S 1)  B+ Transformer, signaler och system, Tentamen 7,5 01/11-2018 fm H Ändring 08/01-2019 em SB_MU Ändring 28/08-2019 em M Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 SSY091 0114 *E C+ Medicinsk elektronik, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 16/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
32 SSY180 0207 S Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 18/01-2019 fm SB_MU Ändring 25/04-2019 em J 21/08-2019 em M Ändring
Valbara kurser
32 SSY261 0111  2) 3)  B+ Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 18/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
32 SSY261 0211 S 2) 3)  B+ Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
32 SSY097 0116  C Bildanalys, Tentamen 4,5 23/03-2019 fm SB_MU Ändring 10/06-2019 em SB_MU Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
32 SSY097 0216  C Bildanalys, Laboration 1,5
32 SSY097 0316 S C Bildanalys, Projekt 1,5
Valbara kurser
21 KPO065 0104 E 2)  Tissue engineering, Tentamen 7,5 19/03-2019 em SB Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
11 MVE155 0107 E 2)  Statistisk slutledning, Tentamen 7,5 19/03-2019 em H Ändring 11/06-2019 fm SB_MU Ändring 29/08-2019 em SB Ändring
32 SSY200 0108 E 2)  Elektromagnetiska beräkningar, Muntlig tentamen 7,5
37 TDA357 0106  2) 4)  Databaser, Tentamen 4,5 22/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 em SB_MU Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TDA357 0206 S 2) 4)  Databaser, Laboration 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 SSY115 0107 E B Hälsoinformatik, Projekt 7,5
Valbara kurser
32 SSY186 0114  2)  C Medicinska bildsystem, Laboration 1,0
32 SSY186 0214  2)  C Medicinska bildsystem, Projekt 2,5
32 SSY186 0314 S 2)  C Medicinska bildsystem, Tentamen 4,0 08/06-2019 fm H Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 28/08-2019 em M Ändring
16 TIF125 0107 E 2) 5)  C Cell- och vävnadsinteraktion med biomaterial, Tentamen 7,5 04/06-2019 fm M Ändring 13/10-2018 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring
30 TME196 0111  2)  C+ Skadebiomekanik, del A, Inlämningsuppgift 4,5
30 TME196 0211 S 2)  C+ Skadebiomekanik, del B, Tentamen 3,0 04/06-2019 fm M Ändring 13/10-2018 fm M Ändring 19/08-2019 fm M Ändring


1) Rekommendation: För dem som saknar en kurs i grundläggande signalbehandling. (SSY080)
2) Obligatoriskt valbara: - (KPO065, MVE155, SSY186, SSY200, SSY261, TDA357, TIF125, TME196): 2 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Kan läsas i årskurs 2 (SSY261)
4) Rekommendation: Har även ett kurstillfälle i årskurs 2 (TDA357)
5) Rekommendation: Enbart studenter med bioteknik- eller kemibakgrund får läsa denna kurs (TIF125)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.