Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBIO - BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-12 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
28 BBT040 0118  Enzymteknik, Tentamen 4,0
28 BBT040 0218  Enzymteknik, Inlämningsuppgift 1,5
28 BBT040 0318 S Enzymteknik, Laboration 2,0
0113 KBB101 0114 E Biokemisk toxikologi, Tentamen 7,5 29/10-2018 em SB Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
0114 KBB111 0114  Design och produktion av biomolekyler, Laboration 2,5
0114 KBB111 0214 S Design och produktion av biomolekyler, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
28 KLI065 0199 E Livsmedelsbioteknik och utvärdering av bioaktivitet, Tentamen 7,5 30/10-2018 em SB Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 23/08-2019 fm J
0114 KMG037 0114 E Avancerad molekylärbiologi, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY180 0107  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 29/10-2018 fm M Ändring 25/04-2019 em M Ändring 21/08-2019 em M Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
0114 KBB058 0118  Biomolekylär struktur och dynamik, Laboration 1,5
0114 KBB058 0218 S Biomolekylär struktur och dynamik, Tentamen 6,0
21 KBT036 0107  B+ Avancerad organisk kemi, Tentamen 4,5 17/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
21 KBT036 0207 S B+ Avancerad organisk kemi, Laboration 3,0
21 KFK021 0107  Biofysikalisk kemi, Tentamen 6,0 14/01-2019 em SB Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KFK021 0207 S Biofysikalisk kemi, Laboration 1,5
28 KKR063 0107  Metabolic engineering, Tentamen 6,0 15/01-2019 em SB Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 22/08-2019 fm M Ändring
28 KKR063 0207 S Metabolic engineering, Projekt 1,5
28 KLI011 0107 E Livsmedelskemi, Tentamen 7,5 16/01-2019 em M Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
28 KLI032 0118 E Livsmedelsteknik och hållbara livsmedelssystem, Tentamen 7,5 15/01-2019 fm M Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
0114 KMG046 0114 E Utveckling av läkemedel, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
0113 KMG076 0114 E Genetiskt modifierade nyttoväxter, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 28/08-2019 fm M Ändring
70 SEE015 0118  C Hållbart uttag av biomassa, Tentamen 4,0 17/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 fm J 22/08-2019 em M Ändring
70 SEE015 0218 S C Hållbart uttag av biomassa, Projekt 3,5
32 SSY180 0207 S Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 18/01-2019 fm SB_MU Ändring 25/04-2019 em J 21/08-2019 em M Ändring
16 TIF050 0105 E D Medicinska material, Tentamen 7,5 19/01-2019 fm SB_MU Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 26/08-2019 em M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
28 BBT005 0116  Proteiners veckning och funktion, Tentamen 4,5 23/03-2019 fm SB Ändring 12/06-2019 fm SB Ändring 21/08-2019 fm SB_MU Ändring
28 BBT005 0216  Proteiners veckning och funktion, Inlämningsuppgift 1,5
28 BBT005 0316 S Proteiners veckning och funktion, Laboration 1,5
28 BBT015 0117 S Avancerad bioinformatik, Muntlig tentamen 7,5
28 KBT225 0112 * Syntetisk biologi - utveckling av ett iGEM-projekt, Projekt 4,0
28 KLI021 0104 E Livsmedelsmikrobiologi, Tentamen 7,5 21/03-2019 fm SB Ändring 11/06-2019 em M Ändring 29/08-2019 em J
21 KPO045 0199 E A+ Biologiska material, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 em SB_MU Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
21 KPO065 0104 E Tissue engineering, Tentamen 7,5 19/03-2019 em SB Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Valbara kurser
28 BBT020 0117  Avancerad bioanalytisk kemi: metabolomik och proteomik, Tentamen 3,5 04/06-2019 em J 12/10-2018 em SB Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
28 BBT020 0217 S Avancerad bioanalytisk kemi: metabolomik och proteomik, Projekt 4,0
28 KBT225 0112 *E Syntetisk biologi - utveckling av ett iGEM-projekt, Projekt 3,5
21 KFK181 0107  C Bionanoteknik, Tentamen 5,0 08/06-2019 fm SB Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
21 KFK181 0207 S C Bionanoteknik, Laboration 2,5
28 KLI042 0117  Nutrition, hälsa och hållbara dieter, Tentamen 6,0 03/06-2019 em M Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
28 KLI042 0217 S Nutrition, hälsa och hållbara dieter, Laboration 1,5
16 TIF125 0107 E C Cell- och vävnadsinteraktion med biomaterial, Tentamen 7,5 04/06-2019 fm M Ändring 13/10-2018 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
28 BBT001 0115 E Medverkan i iGEM -tävlingen, Projekt 15,0
28 KBT180 0108 E Individuellt projekt i bioteknik, avancerad nivå, Projekt 15,0

 
EXAMENSARBETE
28 BBTX03 0115  Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik, Examensarbete 30.0      
28 BBTX60 0115  Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik, del A, Examensarbete 30.0      
28 BBTX60 0215  Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik, del B, Examensarbete 30.0      
0109 BTXX01 0108  Masterexamensarbete inom biokemi, biomedicin och bioteknik vid Göteborgs universitet, Examensarbete 30.0      
0109 BTXX60 0109  Masterexamensarbete inom biokemi, biomedicin och bioteknik vid Göteborgs universitet, del A, Examensarbete 30.0      
0109 BTXX60 0209  Masterexamensarbete inom biokemi, biomedicin och bioteknik vid Göteborgs universitet, del B, Examensarbete 30.0      
21 KBTX12 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0215  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Examensarbete 30.0      
16 TIFX05 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, del A, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0215  Masterexamensarbete vid Fysik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.