Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAUT - FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
32 ESS076 0107  C+ Robust och olinjär reglering, Tentamen 5,0 30/10-2018 fm H Ändring 07/01-2019 em M Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring
32 ESS076 0207 S C+ Robust och olinjär reglering, Laboration 2,5
32 ESS101 0107  A+ Modellering och simulering, Tentamen 4,5 31/10-2018 fm L 09/01-2019 em M Ändring 26/08-2019 fm SB_MU Ändring
32 ESS101 0207 S A+ Modellering och simulering, Laboration 3,0
21 KBT120 0107 S D+ Planering och utvärdering av experiment, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm SB Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring
30 MMS030 0118  B Förbränningsmodellering, Konstruktionsövning + lab 5,0
30 MMS030 0218 S B Förbränningsmodellering, Tentamen 2,5 29/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 21/08-2019 em M Ändring
40 PPU191 0117  A Konstruktionsoptimering, Inlämningsuppgift 3,0
40 PPU191 0217 S A Konstruktionsoptimering, Tentamen 4,5 31/10-2018 fm H Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 28/08-2019 fm M Ändring
70 SEE025 0118  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Projekt 6,0
70 SEE025 0218 S D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
45 TEK465 0113 E A Hållbara transporter, Inlämningsuppgift 7,5
30 TME180 0108 * A Fordonstekniskt projekt, Projekt 7,5
30 TME192 0113  C Aktiv säkerhet, Inlämningsuppgift 3,5
30 TME192 0213 S C Aktiv säkerhet, Tentamen 4,0 01/11-2018 em M Ändring 07/01-2019 fm M Ändring Kontakta examinator
40 TME235 0111 E C+ Solidmekanik, Tentamen 7,5 01/11-2018 em M Ändring 09/01-2019 em M Ändring 29/08-2019 fm M Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT295 0113 E Autonoma och samverkande fordonssystem, Projekt 7,5
32 EEN015 0118  C+ Litiumjonbatterisystem för fordon och stationära energilager, Tentamen 4,5 17/01-2019 em M Ändring 25/04-2019 em M Ändring 21/08-2019 fm SB Ändring
32 EEN015 0218  C+ Litiumjonbatterisystem för fordon och stationära energilager, Laboration 1,5
32 EEN015 0318 S C+ Litiumjonbatterisystem för fordon och stationära energilager, Projekt 1,5
30 MMA092 0107 E B+ Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 17/01-2019 fm M Ändring 26/04-2019 fm SB Ändring Kontakta examinator
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 16/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
32 SSY261 0111  B+ Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 18/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
32 SSY261 0211 S B+ Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
32 SSY285 0111  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 14/01-2019 em H Ändring 24/04-2019 fm H Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
30 TME125 0107 E A Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 7,5 19/01-2019 em SB_MU Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring
30 TME170 0108 E B Drivlinans mekanik, Tentamen 7,5 18/01-2019 em M Ändring 25/04-2019 em M Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
30 TME180 0108 *E A Fordonstekniskt projekt, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
40 IMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
30 MMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.