Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAUT - FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 MTF240 0199 E C Förbränningsmotorteknik, Tentamen 7,5 01/11-2018 em M Ändring 08/01-2019 em M Ändring 26/08-2019 em SB Ändring
30 TME121 0112  B Fordonssystemteknik, Tentamen 3,0 29/10-2018 fm M Ändring 07/01-2019 em M Ändring 28/08-2019 fm J Ändring
30 TME121 0212 S B Fordonssystemteknik, Inlämningsuppgift 4,5
Valbara kurser
30 MMS030 0118  1)  B Förbränningsmodellering, Konstruktionsövning + lab 5,0
30 MMS030 0218 S 1)  B Förbränningsmodellering, Tentamen 2,5 29/10-2018 fm H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 21/08-2019 em M Ändring
30 TME047 0114 * 1)  Chalmers formula student, Inlämningsuppgift 0,0
30 TME180 0108 * 1)  A Fordonstekniskt projekt, Projekt 7,5
30 TME192 0113  1)  C Aktiv säkerhet, Inlämningsuppgift 3,5
30 TME192 0213 S 1)  C Aktiv säkerhet, Tentamen 4,0 01/11-2018 em M Ändring 07/01-2019 fm M Ändring Kontakta examinator
Frivilliga kurser
30 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
30 MMF062 0103  D Fordonsdynamik, Projekt 4,5
30 MMF062 0203 S D Fordonsdynamik, Tentamen 3,0 15/01-2019 em M Ändring 24/04-2019 em J 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
30 TME202 0113  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del A, Laboration 2,0
30 TME202 0213  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del B, Tentamen 2,0 19/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 em SB Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
30 TME202 0313  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del C, Tentamen 2,0 19/01-2019 fm M Ändring 26/04-2019 fm SB Ändring 29/08-2019 fm M Ändring
30 TME202 0413 S A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del D, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
32 EEN015 0118  C+ Litiumjonbatterisystem för fordon och stationära energilager, Tentamen 4,5 17/01-2019 em M Ändring 25/04-2019 em M Ändring 21/08-2019 fm SB Ändring
32 EEN015 0218  C+ Litiumjonbatterisystem för fordon och stationära energilager, Laboration 1,5
32 EEN015 0318 S C+ Litiumjonbatterisystem för fordon och stationära energilager, Projekt 1,5
45 TEK475 0113  2)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 4,5
45 TEK475 0213 S 2)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 3,0
30 TME047 0114 * 1)  Chalmers formula student, Inlämningsuppgift 3,0
30 TME170 0108 E 1)  B Drivlinans mekanik, Tentamen 7,5 18/01-2019 em M Ändring 25/04-2019 em M Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
30 TME180 0108 *E 1)  A Fordonstekniskt projekt, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
30 MTF236 0118  1)  A Fordonsaerodynamik, Tentamen 5,0 18/03-2019 em SB Ändring 11/06-2019 em L Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
30 MTF236 0218 S 1)  A Fordonsaerodynamik, Projekt 2,5
30 TME095 0107 E 1)  B El- och hybridfordon, Tentamen 7,5 22/03-2019 em M Ändring 10/06-2019 fm SB Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
40 TME245 0111 E C Finita elementmetoden - strukturer, Tentamen 7,5 23/03-2019 fm M Ändring 12/06-2019 em SB_DATA Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
21 KKR073 0116  A+ CFD för ingenjörer, Tentamen 4,0 03/06-2019 em SB Ändring Kontakta examinator 30/08-2019 em SB Ändring
21 KKR073 0216 S A+ CFD för ingenjörer, Projekt 3,5
30 MTF225 0198 E 1)  D Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs, Tentamen 7,5 05/06-2019 em SB_MU Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
30 TME047 0214 S 1)  Chalmers formula student, Projekt 12,0
30 TME102 0111  1)  B Fordonsdynamik, fortsättningskurs, del A, Tentamen 4,5 03/06-2019 fm SB_MU Ändring 12/10-2018 fm M Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring
30 TME102 0211 S 1)  B Fordonsdynamik, fortsättningskurs, del B, Projekt 3,0
30 TME196 0111  1)  C+ Skadebiomekanik, del A, Inlämningsuppgift 4,5
30 TME196 0211 S 1)  C+ Skadebiomekanik, del B, Tentamen 3,0 04/06-2019 fm M Ändring 13/10-2018 fm M Ändring 19/08-2019 fm M Ändring
30 TME290 0116 E B Autonoma robotar, Tentamen 7,5


1) Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser skall minst 30 hp väljas under våren år 1 och hösten år 2 (MMS030, MTF225, MTF236, TME047, TME095, TME102, TME170, TME180, TME192, TME196): 30.0 hp av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.