Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
APPLIED MECHANICS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2017-02-07 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
40 PPU191 0117  A Konstruktionsoptimering, Inlämningsuppgift 3,0
40 PPU191 0217 S A Konstruktionsoptimering, Tentamen 4,5 31/10-2018 fm H Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 28/08-2019 fm M Ändring
70 SEE025 0118  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Projekt 6,0
70 SEE025 0218 S D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
30 TME210 0110 E D+ Turbomaskiner, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm H Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 26/08-2019 fm M Ändring
30 TME230 0111 E B Strukturdynamisk modellvalidering, Tentamen 7,5
30 TME260 0112 E C Utmattning och brott, Tentamen 7,5 30/10-2018 fm M Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm M Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
30 MMA092 0107 E B+ Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 17/01-2019 fm M Ändring 26/04-2019 fm SB Ändring Kontakta examinator
30 MTF072 0107 E D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 7,5 18/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
30 MTF171 0198 E B Gasturbinteknik, Tentamen 7,5 17/01-2019 fm M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring Kontakta examinator
45 TEK475 0113  1)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 4,5
45 TEK475 0213 S 1)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 3,0
30 TME146 0112  C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del A, Tentamen 4,5 15/01-2019 fm M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
30 TME146 0212 S C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del B, Laboration 3,0
30 TME160 0108 E D Flerfasströmning, Tentamen 7,5 15/01-2019 em M Ändring 24/04-2019 em M Ändring Kontakta examinator
40 TME250 0112 E A Finita elementmetoden - solider, Tentamen 7,5 19/01-2019 em M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 21/08-2019 em M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
40 IMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
30 MMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.