Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPALG - DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
COMPUTER SCIENCE - ALGORITHMS, LANGUAGES AND LOGIC, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
37 DAT350 0117 E C Typer för bevis och program, Muntlig tentamen 7,5
32 SSY340 0117  A Djup maskininlärning, Projekt 3,0
32 SSY340 0217 S A Djup maskininlärning, Inlämningsuppgift 4,5
37 TDA294 0117  B Formella metoder i mjukvaruutveckling, Muntlig tentamen 5,0
37 TDA294 0217 S B Formella metoder i mjukvaruutveckling, Laboration 2,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT315 0115 E A Datavetaren i samhället, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
37 DAT105 0107  A+ Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S A+ Datorarkitektur, Tentamen 6,0 19/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
37 TDA184 0116  A Beräkningsmodeller, Tentamen 4,5 16/01-2019 fm M Ändring 25/04-2019 em J
37 TDA184 0216 S A Beräkningsmodeller, Inlämningsuppgift 3,0
37 TDA251 0107 E C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA352 0115  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S D Kryptografi, Tentamen 6,0 18/01-2019 fm L 25/04-2019 fm M Ändring
37 TDA362 0117  D+ Computer graphics, Tentamen 6,0 18/01-2019 fm SB_MU Ändring 26/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TDA362 0217 S D+ Computer graphics, Laboration 1,5
37 TDA452 0111  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 19/01-2019 fm L 25/04-2019 em M Ändring
37 TDA507 0113 E A Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT235 0110 E Forskningsinriktad kurs inom data- och informationsteknik, Projekt 7,5

 
EXAMENSARBETE
37 DATX05 0108  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0109  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0209  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.