Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPALG - DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
COMPUTER SCIENCE - ALGORITHMS, LANGUAGES AND LOGIC, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT060 0106 E D Matematisk logik för datavetenskap, Tentamen 7,5 30/10-2018 em M Ändring 07/01-2019 em M Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 27/10-2018 em L 08/01-2019 fm M Ändring 29/08-2019 em J
Valbara kurser
37 DAT350 0117 E 1)  C Typer för bevis och program, Muntlig tentamen 7,5
37 TDA294 0117  1)  B Formella metoder i mjukvaruutveckling, Muntlig tentamen 5,0
37 TDA294 0217 S 1)  B Formella metoder i mjukvaruutveckling, Laboration 2,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT151 0112  B Programspråk, Tentamen 6,0 14/01-2019 fm M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 29/08-2019 em M Ändring
37 DAT151 0212 S B Programspråk, Laboration 1,5
Valbara kurser
37 DAT105 0107  A+ Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S A+ Datorarkitektur, Tentamen 6,0 19/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
37 TDA184 0116  1)  A Beräkningsmodeller, Tentamen 4,5 16/01-2019 fm M Ändring 25/04-2019 em J
37 TDA184 0216 S 1)  A Beräkningsmodeller, Inlämningsuppgift 3,0
37 TDA251 0107 E 1)  C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA352 0115  1)  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S 1)  D Kryptografi, Tentamen 6,0 18/01-2019 fm L 25/04-2019 fm M Ändring
37 TDA362 0117  D+ Computer graphics, Tentamen 6,0 18/01-2019 fm SB_MU Ändring 26/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TDA362 0217 S D+ Computer graphics, Laboration 1,5
37 TDA452 0111  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 19/01-2019 fm L 25/04-2019 em M Ändring
37 TDA507 0113 E A Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT340 0117  B Tillämpad maskininlärning, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
37 DAT340 0217 S B Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 EDA223 0117  B+ Realtidssystem, Tentamen 4,5 18/03-2019 fm M Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 20/08-2019 fm L
37 EDA223 0217 S B+ Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 23/03-2019 fm M Ändring 10/06-2019 em M Ändring 28/08-2019 em M Ändring
37 EDA263 0207 S C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 TDA206 0101 E 1)  A Diskret optimering, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm M Ändring Kontakta examinator
37 TDA342 0110  1)  C Avancerad funktionell programmering, Laboration 4,5
37 TDA342 0210 S 1)  C Avancerad funktionell programmering, Tentamen 3,0 19/03-2019 fm SB Ändring 26/08-2019 em M Ändring
37 TIN175 0117  1)  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Tentamen 2,5 Kontakta examinator 24/04-2019 fm M Ändring
37 TIN175 0217  1)  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Projekt 3,5
37 TIN175 0317 S 1)  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT085 0107 E Datavetenskapligt projekt, Projekt 7,5
37 DAT280 0112  1)  C Parallell funktionell programmering, Tentamen 6,0 08/06-2019 fm M Ändring 22/08-2019 em M Ändring
37 DAT280 0212 S 1)  C Parallell funktionell programmering, Laboration 1,5
37 DAT345 0117  A Tekniker för storskalig datahantering, Tentamen 4,0 05/06-2019 fm SB Ändring 23/08-2019 em SB_MU Ändring
37 DAT345 0217 S A Tekniker för storskalig datahantering, Inlämningsuppgift 3,5
37 EDA491 0107  B+ Nätverkssäkerhet, Tentamen 6,0 03/06-2019 fm M Ändring 12/10-2018 em M Ändring 30/08-2019 em SB_MU Ändring
37 EDA491 0207 S B+ Nätverkssäkerhet, Laboration 1,5
37 TDA231 0101 E 1)  D+ Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Projekt 7,5
37 TDA283 0114 E 1)  Kompilatorkonstruktion, Projekt 7,5
37 TDA602 0112  1)  A+ Språkbaserad datasäkerhet, Projekt 4,5
37 TDA602 0212 S 1)  A+ Språkbaserad datasäkerhet, Laboration 3,0


1) Obligatoriskt valbara: Obligatoriskt valbara (DAT280, DAT350, TDA184, TDA206, TDA231, TDA251, TDA283, TDA294, TDA342, TDA352, TDA602, TIN175): 4 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.