Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAEM - MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
59 FKA196 0106 S B+ Grunderna i mikro- och nanoteknologi, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm M Ändring 07/01-2019 em M Ändring Kontakta examinator
40 MMK162 0111  B+ Fastransformationer, del A, Tentamen 6,0 01/11-2018 fm M Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 28/08-2019 fm M Ändring
40 MMK162 0211 S B+ Fastransformationer, del B, Projekt 1,5
40 MPM052 0103 E D Komposit- och nanokompositmaterial, Tentamen 7,5 31/10-2018 em M Ändring 08/01-2019 em M Ändring 26/08-2019 em M Ändring
40 MPR034 0111  D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del A, Tentamen 6,0 30/10-2018 em M Ändring 08/01-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
40 MPR034 0211 S D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del B, Laboration 1,5
70 SEE025 0118  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Projekt 6,0
70 SEE025 0218 S D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
16 TIF030 0105 E C+ Moderna avbildnings-, spektroskopi- och diffraktionsmetoder, Tentamen 7,5 01/11-2018 em M Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
30 TME260 0112 E C Utmattning och brott, Tentamen 7,5 30/10-2018 fm M Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm M Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 MTT081 0112  C Avancerade tekniska material och kommersialiseringsaspekter, del A, Tentamen 4,0 15/01-2019 fm M Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
40 MTT081 0212 S C Avancerade tekniska material och kommersialiseringsaspekter, del B, Projekt 3,5
Valbara kurser
40 MMK221 0107 E B Funktionsbaserat materialval, Projekt 7,5
40 MTT107 0117 E D Skärteknik, Projekt 7,5
45 TEK475 0113  1)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 4,5
45 TEK475 0213 S 1)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 3,0
16 TIF050 0105 E D Medicinska material, Tentamen 7,5 19/01-2019 fm SB_MU Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 26/08-2019 em M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
40 IMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
21 KBTX12 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.