Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAEM - MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
40 MMK232 0111  C Metalliska material, fortsättningskurs, del A, Tentamen 6,0 01/11-2018 em H Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
40 MMK232 0211 S C Metalliska material, fortsättningskurs, del B, Laboration 1,5
40 MTT090 0111 S B Polymera materials bearbetning och egenskaper, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm H Ändring 09/01-2019 em M Ändring 22/08-2019 em SB Ändring
Valbara kurser
40 MMK162 0111  1)  B+ Fastransformationer, del A, Tentamen 6,0 01/11-2018 fm M Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 28/08-2019 fm M Ändring
40 MMK162 0211 S 1)  B+ Fastransformationer, del B, Projekt 1,5
40 MPM052 0103 E 1)  D Komposit- och nanokompositmaterial, Tentamen 7,5 31/10-2018 em M Ändring 08/01-2019 em M Ändring 26/08-2019 em M Ändring
Frivilliga kurser
30 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 MMK082 0111  D Materialkaraktärisering och haverianalys, del A, Tentamen 4,0 18/01-2019 fm M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
40 MMK082 0211 S D Materialkaraktärisering och haverianalys, del B, Projekt 3,5
40 MTT100 0111  A Mekanisk prestanda för konstruktionsmaterial, del A, Tentamen 6,0 16/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring Kontakta examinator
40 MTT100 0211 S A Mekanisk prestanda för konstruktionsmaterial, del B, Laboration 1,5
Valbara kurser
40 MMK221 0107 E 1)  B Funktionsbaserat materialval, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 18/03-2019 fm SB_MU Ändring 07/01-2019 fm J Ändring 23/08-2019 em SB_MU Ändring
21 KBT095 0107 E D+ Korrosion, Tentamen 7,5 22/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 em M Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
40 KKE013 0111  1)  Keramiska material, del A, Tentamen 6,0 20/03-2019 em SB Ändring 10/06-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring
40 KKE013 0211 S 1)  Keramiska material, del B, Laboration 1,5
21 KPO045 0199 E A+ Biologiska material, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 em SB_MU Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
40 MTT120 0116 E 1)  B Additiv tillverkning, Tentamen 7,5 21/03-2019 fm SB Ändring 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
16 TIF110 0107 E D Avancerade analysmetoder, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
40 PPU215 0114 E 2)  A Forskningsmetodik i produktionsprojekt, Projekt 7,5
Valbara kurser
59 FMI040 0102 S B Halvledarfysik - material och heterostrukturer, Tentamen 7,5 07/06-2019 em H Ändring 13/10-2018 fm M Ändring 23/08-2019 em M Ändring
59 MCC080 0107 S C Vätskekristaller: fysik och tillämpningar, Tentamen 7,5 08/06-2019 fm SB_MU Ändring 12/10-2018 em M Ändring 20/08-2019 fm SB Ändring
40 MHA043 0116  A Materialmekanik, Laboration 4,5
40 MHA043 0216  A Materialmekanik, Tentamen 1,5 03/06-2019 em M Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring
40 MHA043 0316 S A Materialmekanik, Dugga 1,5
40 MTT047 0116 E 1)  C+ Metallformning och fogning, Tentamen 7,5 07/06-2019 fm SB Ändring 12/10-2018 em SB Ändring Kontakta examinator


1) Obligatoriskt valbara: MMK162, MPM052 och MMK221 väljs lämpligen år 2 i programmet (KKE013, MMK162, MMK221, MPM052, MTT047, MTT120): 2 av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.