Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIEPL - EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2018/2019
INDUSTRIAL MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 TEK400 0111  Lean produktion, Inlämningsuppgift 1,5
45 TEK400 0211 S Lean produktion, Tentamen 6,0 01/11-2018 fm L 09/01-2019 fm L 30/08-2019 fm L
Valbara kurser
11 LMA017 0101 E 1) 2)  Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 30/10-2018 em L 07/01-2019 fm L 22/08-2019 fm L
40 LMU055 0102 * 1) 3)  Människa - teknik, Tentamen 4,0
45 TEK280 0108 E 1)  C Strategy creation and change, Tentamen 7,5 27/10-2018 fm SB Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 22/08-2019 em M Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 TEK385 0111 E D+ Integrerad produktionsorganisation, Tentamen 7,5 18/01-2019 fm L 24/04-2019 em L 23/08-2019 fm L
Valbara kurser
40 LMU055 0102 *E 1) 3)  Människa - teknik, Tentamen 3,5 16/01-2019 em L 24/04-2019 fm L 20/08-2019 fm L
30 LMU113 0104 E 1)  Hållfasthetslära, Tentamen 7,5 14/01-2019 em L 26/04-2019 em L 21/08-2019 fm L
40 PPU055 0106  1)  B Virtuell produktion, Tentamen 5,2 14/01-2019 fm SB Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 26/08-2019 fm M Ändring
40 PPU055 0206 S 1)  B Virtuell produktion, Laboration 2,3
30 SJO955 0117 E 1)  Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 16/01-2019 fm L 26/04-2019 em L 27/08-2019 fm L
45 TEK261 0113  1)  C Industriell marknadsföring och inköp, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S 1)  C Industriell marknadsföring och inköp, Tentamen 5,5 15/01-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 25/04-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
45 TEK475 0113  1) 3)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 4,5
45 TEK475 0213 S 1) 3)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 TEK396 0112  C+ Ekonomistyrning, del A, Projekt 2,0
45 TEK396 0212  C+ Ekonomistyrning, del B, Projekt 2,0
45 TEK396 0312 S C+ Ekonomistyrning, Tentamen 3,5 19/03-2019 fm L 12/06-2019 fm L 19/08-2019 fm L
Valbara kurser
11 LMA224 0107 E 1) 2)  D Matematisk överbryggningskurs, Tentamen 7,5 22/03-2019 fm L 11/06-2019 em L 28/08-2019 fm L

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK390 0111  3)  Ingenjören och samhället, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK390 0211 S 3)  Ingenjören och samhället, Tentamen 5,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

 
EXAMENSARBETE
40 IMSX20 0117  Examensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 15.0      
45 TEKX01 0105  Examensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: Fritt val mellan dessa kurser (LMA017, LMA224, LMU055, LMU113, PPU055, SJO955, TEK261, TEK280, TEK475): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Behörighetskrav för vissa masterprogram (LMA017, LMA224)
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.