Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIEPL - EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2018/2019
INDUSTRIAL MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 TEK341 0110  Industriell ekonomi, externredovisning, Tentamen 6,0 29/10-2018 em L 07/01-2019 fm L 22/08-2019 fm L
45 TEK341 0210 S Industriell ekonomi, externredovisning, Inlämningsuppgift 1,5
45 TEK630 0118  Marknadsföring och kommunikation, Tentamen 4,0 31/10-2018 em L 08/01-2019 em L 28/08-2019 fm L
45 TEK630 0218 S Marknadsföring och kommunikation, Projekt 3,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 LMA521 0103 E Tillämpad matematisk statistik, Tentamen 7,5 15/01-2019 fm L 26/04-2019 fm L 29/08-2019 fm L
40 LMT991 0103 E Kvalitet och driftsäkerhet, Tentamen 7,5 18/01-2019 fm L 24/04-2019 fm L 21/08-2019 fm L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
30 LMT834 0101 S Termodynamik och strömningsmekanik, Tentamen 7,5 21/03-2019 fm L 12/06-2019 fm L 26/08-2019 fm L
45 TEK380 0110  Logistik, Tentamen 6,0 18/03-2019 em L 11/06-2019 em L 19/08-2019 fm L
45 TEK380 0210 S Logistik, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
40 LMS588 0103 E Materialval- och tillverkningsmetoder, Tentamen 7,5 07/06-2019 em L 12/10-2018 em L 27/08-2019 fm L
45 TEK371 0113  Projektledning, Laboration 2,5
45 TEK371 0213 S Projektledning, Tentamen 5,0 03/06-2019 em L_DATA 13/10-2018 fm L_DATA 23/08-2019 fm L_DATA


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.