Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIEPL - EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2018/2019
INDUSTRIAL MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 LMA019 0114 E Algebra, Tentamen 7,5 01/11-2018 em L 07/01-2019 em L 19/08-2019 fm L
45 TEK345 0109  Ingenjörssmetodik, del A, Projekt 1,5
45 TEK345 0209 S Ingenjörssmetodik, del B, Projekt 6,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 LMA400 0104 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 18/01-2019 em L 24/04-2019 em L 29/08-2019 fm L
45 TEK330 0109  Arbetsorganisation, Tentamen 5,0 14/01-2019 em L_DATA DIG 26/04-2019 em L_DATA DIG 26/08-2019 fm L_DATA DIG
45 TEK330 0209 S Arbetsorganisation, Projekt 2,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
30 LMT202 0105 E Mekanik, Tentamen 7,5 18/03-2019 fm L 10/06-2019 fm L 23/08-2019 fm L
70 TEK336 0117  1)  Hållbar utveckling, etik och ingenjörens ansvar, Tentamen 2,5 21/03-2019 em L 11/06-2019 fm L
70 TEK336 0217 S 1)  Hållbar utveckling, etik och ingenjörens ansvar, Projekt 5,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE355 0111  Programmering och numeriska beräkningar med Matlab, Tentamen 4,0 03/06-2019 fm L 13/10-2018 fm L 30/08-2019 fm L
11 MVE355 0211 S Programmering och numeriska beräkningar med Matlab, Laboration 3,5
45 TEK375 0110  Ekonomisk analys, Tentamen 6,0 05/06-2019 em L 12/10-2018 em L 20/08-2019 fm L
45 TEK375 0210 S Ekonomisk analys, Inlämningsuppgift 1,5


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.