Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
ENGINEERING PHYSICS
Programplanen är fastställd 2018-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
16 FTF140 0195 E D+ Termodynamik och statistisk mekanik, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm H Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
16 FUF040 0106 E C Kvantfysik, Inlämningsuppgift 6,0
Valbara kurser
16 TIF090 0106 * 1)  Experimentell fysik 2 - bas, Projekt 1,5
16 TIF095 0106 * 1)  Experimentell fysik 2 - tillägg, Projekt 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
16 TIF100 0106 E B+ Tillämpad kvantfysik, Projekt 4,5
Valbara kurser
37 DAT037 0114  Datastrukturer, Laboration 3,0
37 DAT037 0214 S Datastrukturer, Tentamen 4,5 15/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em SB_MU Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring
37 EDA452 0112  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 14/01-2019 fm H Ändring 18/03-2019 em M Ändring 22/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 EDA452 0212 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
70 EEM021 0107  A Högfrekvensteknik, Tentamen 6,0 14/01-2019 em SB Ändring 26/04-2019 fm M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
59 EEM021 0207 S A Högfrekvensteknik, Laboration 1,5
16 FTF131 0100 E 2)  Matematisk fysik, Tentamen 4,5 14/01-2019 em SB Ändring 26/04-2019 em M Ändring 26/08-2019 fm M Ändring
16 FUF045 0106 E 2)  Speciell relativitetsteori, Tentamen 4,5 16/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
11 MVE550 0118  Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, Tentamen 6,0 16/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 em SB_MU Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
11 MVE550 0218 S Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, Inlämningsuppgift 1,5
70 RRY125 0111  C Modern astrofysik, Inlämningsuppgift 1,5
70 RRY125 0211 S C Modern astrofysik, Tentamen 6,0 15/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 em M Ändring 30/08-2019 em M Ändring
37 TDA550 0104  Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Tentamen 4,5 18/01-2019 em M Ändring 24/04-2019 fm SB_MU Ändring 21/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 TDA550 0204 S Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Laboration 3,0
16 TIF090 0106 * 1)  Experimentell fysik 2 - bas, Projekt 1,5
16 TIF095 0106 * 1)  Experimentell fysik 2 - tillägg, Projekt 3,0
11 TMA690 0194 E 2)  Partiella differentialekvationer, Tentamen 4,5 17/01-2019 fm SB_MU Ändring 26/04-2019 fm SB Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
30 TME055 0106 E 2)  Strömningsmekanik, Tentamen 4,5 18/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 em M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
16 FFY012 0113  C+ Fasta tillståndets fysik, Laboration 1,5
16 FFY012 0213 S C+ Fasta tillståndets fysik, Tentamen 6,0 21/03-2019 em M Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 22/08-2019 em M Ändring
Valbara kurser
16 TIF090 0106 *E 1)  Experimentell fysik 2 - bas, Projekt 1,5
16 TIF095 0106 *E 1)  Experimentell fysik 2 - tillägg, Projekt 1,5
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
16 FUF050 0106 E 5)  C+ Subatomär fysik, Tentamen 6,0 04/06-2019 fm SB_MU Ändring 12/10-2018 em M Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5

 
EXAMENSARBETE
88 EENX15 0117  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del A, Projekt 0.0      
32 EENX15 0217  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MCCX02 0106  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Projekt 0.0      
59 MCCX02 0206  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MMSX20 0117  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
30 MMSX20 0217  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 SEEX15 0117  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Projekt 0.0      
70 SEEX15 0217  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 TIFX04 0115  Kandidatarbete vid Fysik, del A, Projekt 0.0      
16 TIFX04 0215  Kandidatarbete vid Fysik, del B, Projekt 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: en av kurserna måste väljas beroende på inriktning (TIF090, TIF095): 1 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Vid inriktning med TIF090 rekommenderas att två av följande kurser väljs (FTF131, FUF045, TMA690, TME055)
3) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som väljer masterprogrammet i Lärande och ledarskap, MPLOL (MVE370)
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
5) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.