Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
SOFTWARE ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE045 0105 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 30/10-2018 em SB_MU Ändring 07/01-2019 em SB_MU Ändring 27/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 TDA367 0109 E Objektorienterat programmeringsprojekt, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 DAT060 0106 E D Matematisk logik för datavetenskap, Tentamen 7,5 30/10-2018 em M Ändring 07/01-2019 em M Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
30 FFR105 0199 E D Stokastiska optimeringsmetoder, Tentamen 7,5 31/10-2018 em M Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring
16 FFR135 0100 E B+ Artificiella neurala nätverk, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm L 08/01-2019 em SB Ändring 22/08-2019 em SB Ändring
16 FFY621 0106 E C+ Fysik för ingenjörer, Tentamen 7,5 30/10-2018 fm H Ändring 09/01-2019 fm SB Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
28 KBB032 0107 E Biokemi och molekylärbiologi, Tentamen 7,5 31/10-2018 fm M Ändring 07/01-2019 em SB Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
62 LSP530 0199 * 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 3,5
32 SSY180 0107  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 29/10-2018 fm M Ändring 25/04-2019 em M Ändring 21/08-2019 em M Ändring
11 TMA044 0114  Flervariabelanalys, Laboration 1,5
11 TMA044 0214 S Flervariabelanalys, Tentamen 6,0 31/10-2018 em SB_MU Ändring 07/01-2019 fm SB_MU Ändring 30/08-2019 fm SB_MU Ändring
11 TMA265 0101 E Numerisk linjär algebra, Tentamen 7,5 30/10-2018 em SB_MU Ändring 09/01-2019 em SB_MU Ändring
20 VTA136 0117  Audioteknik och akustik, Tentamen 5,0 30/10-2018 fm SB Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 09/01-2019 fm SB Ändring
20 VTA136 0217 S Audioteknik och akustik, Övning 2,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA416 0105  Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 7,5 15/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em H Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring
37 TDA416 0205 S Datastrukturer och algoritmer, Laboration 0,0
Valbara kurser
21 KTK112 0118  Kemi för ingenjörer, Tentamen 6,0 19/01-2019 fm SB Ändring 26/04-2019 fm M Ändring 26/08-2019 em M Ändring
21 KTK112 0218 S Kemi för ingenjörer, Övning 1,5
62 LSP530 0199 *E 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 4,0
30 SJO955 0117 E Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 16/01-2019 fm L 26/04-2019 em L 27/08-2019 fm L
32 SSY180 0207 S Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 18/01-2019 fm SB_MU Ändring 25/04-2019 em J 21/08-2019 em M Ändring
37 TDA357 0106  D+ Databaser, Tentamen 4,5 16/01-2019 em M Ändring 10/06-2019 em SB Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TDA357 0206 S D+ Databaser, Laboration 3,0
37 TDA452 0111  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 19/01-2019 fm L 25/04-2019 em M Ändring
37 TDA567 0114  C Testning, felsökning och verifiering, Laboration 2,5
37 TDA567 0214 S C Testning, felsökning och verifiering, Tentamen 5,0 15/01-2019 fm H Ändring 26/04-2019 em M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 1)  A Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT326 0116  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT326 0216 S Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 19/03-2019 em SB_MU Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
37 DAT335 0117  2)  B+ Systematisk datahantering, Tentamen 4,5 18/03-2019 fm L Ändring 11/06-2019 fm L Ändring 21/08-2019 fm L Ändring
37 DAT335 0217 S 2)  B+ Systematisk datahantering, Inlämningsuppgift 3,0
37 EDA344 0114  3)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S 3)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 20/03-2019 em SB Ändring 04/06-2019 fm H Ändring 19/08-2019 em M Ändring
45 IEK415 0198  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 12/06-2019 em SB_MU Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
45 IEK415 0298 S Industriell ekonomi, Projekt 3,0
11 MVE270 0108 E Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 16/03-2019 fm H Ändring 10/06-2019 fm SB_MU Ändring 20/08-2019 em SB Ändring
37 TDA289 0110  1)  A Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
37 TDA289 0210 S 1)  A Människa - dator interaktion, Laboration 3,0
37 TDA357 0106  2)  Databaser, Tentamen 4,5 22/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 em SB_MU Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TDA357 0206 S 2)  Databaser, Laboration 3,0
37 TDA384 0117  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 19/03-2019 fm SB_MU Ändring 09/01-2019 em J 21/08-2019 em SB Ändring
45 TEK226 0117 E 1)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
11 TMA521 0197 E 4)  Storskalig optimering, Tentamen 7,5
37 TMV027 0112  Ändliga automater och formella språk, Tentamen 6,0 21/03-2019 em SB_MU Ändring 21/08-2019 fm M Ändring
37 TMV027 0212 S Ändliga automater och formella språk, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT256 0118 E Software engineering project, Projekt 7,5
11 MVE051 0113  Matematisk statistik och diskret matematik, Inlämningsuppgift 1,5
11 MVE051 0213 S Matematisk statistik och diskret matematik, Tentamen 6,0 07/06-2019 em H Ändring 07/01-2019 em SB_MU Ändring 28/08-2019 em SB Ändring
Valbara kurser
37 EDA343 0109  3)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA343 0209 S 3)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 04/06-2019 fm SB_MU Ändring 20/03-2019 em SB Ändring 19/08-2019 em M Ändring
32 EEM076 0105  Elektriska kretsar och fält, Tentamen 6,0 04/06-2019 fm SB Ändring 12/10-2018 em M Ändring 19/08-2019 em M Ändring
32 EEM076 0205 S Elektriska kretsar och fält, Laboration 1,5
11 MVE255 0108 E Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 04/06-2019 em SB_MU Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
45 TEK130 0106 E 1)  A Vetenskapshistoria, Tentamen 7,5
45 TEK250 0107 E Industriell produktion, Tentamen 7,5 05/06-2019 em SB_MU Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 30/08-2019 em M Ändring

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
37 DAT365 0117 E Projekt: Mjukvaruinnovation, Projekt 15,0


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (DAT335, TDA357)
3) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (EDA343, EDA344)
4) Ges vartannat år
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.