Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
SOFTWARE ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 EDA433 0112  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 27/10-2018 fm M Ändring 14/01-2019 fm H Ändring 22/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 EDA433 0212 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
37 TDA548 0116  Grundläggande programvaruutveckling, Laboration 3,0
37 TDA548 0216 S Grundläggande programvaruutveckling, Tentamen 4,5 31/10-2018 em H Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA552 0117  Objektorienterad programmering och design, Muntlig tentamen 3,0
37 TDA552 0217  Objektorienterad programmering och design, Laboration 3,0
37 TDA552 0317 S Objektorienterad programmering och design, Inlämningsuppgift 1,5
11 TMV200 0104 E Diskret matematik, Tentamen 7,5 18/01-2019 em SB Ändring 25/04-2019 em SB_MU Ändring 30/08-2019 em SB_MU Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT017 0116  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 DAT017 0216 S Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 18/03-2019 em M Ändring 08/06-2019 fm H Ändring 23/08-2019 fm SB_MU Ändring
62 LSP310 0204 * 1)  Kommunikation och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 0,0
11 TMV206 0107  Linjär algebra, Tentamen 6,0 22/03-2019 em M Ändring 11/06-2019 em SB_MU Ändring 26/08-2019 em SB_MU Ändring
11 TMV206 0207 S Linjär algebra, Laboration 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT216 0114  2)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Projekt 3,5
37 DAT216 0214 S 2)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Tentamen 4,0 07/06-2019 em H Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
62 LSP310 0104  1)  Kommunikation och ingenjörskompetens, Projekt 6,0
62 LSP310 0204 *S 1)  Kommunikation och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 1,5


1) Kursen innehåller tema MTS 3,0 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.