Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla FM  IT  KB  MP 

Programplan för  
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Programinriktning Finansiell matematik
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IOE011 0106 E B Ekonomisk analys 3: Innovationsekonomi, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm SB_MU Ändring 08/01-2019 em SB Ändring 23/08-2019 em M Ändring
45 ITR233 0106  1)  C+ Logistik, Tentamen 6,0 01/11-2018 em SB_MU_DATA Ändring 07/01-2019 fm SB_DATA Ändring 22/08-2019 em SB_MU Ändring
45 ITR233 0206 S 1)  C+ Logistik, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 ITR573 0106 E B+ Modellbyggnad och simuleringsmetodik, Projekt 7,5
11 MVE171 0116 E Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar, Tentamen 7,5 08/12-2018 fm SB Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 27/08-2019 em SB Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 IKA096 0106  A Informationssystem, Tentamen 6,0 20/03-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 11/06-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 28/08-2019 em SB_MU Ändring
45 IKA096 0206 S A Informationssystem, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 TMS088 0117 E Finansiella tidsserier, Tentamen 7,5 07/06-2019 em H Ändring 04/01-2019 fm SB_MU Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring

 
EXAMENSARBETE
88 TEKX04 0106  1)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Projekt 0.0      
45 TEKX04 0206  1)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.