Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla FM  IT  KB  MP 

Programplan för  
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Programinriktning Kemi- och bioteknik
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IOE011 0106 E B Ekonomisk analys 3: Innovationsekonomi, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm SB_MU Ändring 08/01-2019 em SB Ändring 23/08-2019 em M Ändring
45 ITR233 0106  1)  C+ Logistik, Tentamen 6,0 01/11-2018 em SB_MU_DATA Ändring 07/01-2019 fm SB_DATA Ändring 22/08-2019 em SB_MU Ändring
45 ITR233 0206 S 1)  C+ Logistik, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 ITR573 0106 E B+ Modellbyggnad och simuleringsmetodik, Projekt 7,5
Valbara kurser
28 BBT030 0117 E A Metabolism och molekylär bioteknik, Tentamen 7,5 14/01-2019 em SB Ändring 26/04-2019 em M Ändring 26/08-2019 fm M Ändring
21 KTK116 0106 E A Yt- och materialkemi, Tentamen 7,5 16/01-2019 fm SB Ändring 25/04-2019 em M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 IKA096 0106  A Informationssystem, Tentamen 6,0 20/03-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 11/06-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 28/08-2019 em SB_MU Ändring
45 IKA096 0206 S A Informationssystem, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
28 BBT035 0117  C Teknisk mikrobiologi, Tentamen 6,0 08/06-2019 fm H Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 21/08-2019 fm M Ändring
28 BBT035 0217 S C Teknisk mikrobiologi, Laboration 1,5
21 KOK081 0112  Oorganisk och organisk kemi, Tentamen 6,0 05/06-2019 fm SB_MU Ändring 12/10-2018 em M Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
21 KOK081 0212 S Oorganisk och organisk kemi, Laboration 1,5

 
EXAMENSARBETE
88 TEKX04 0106  1)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Projekt 0.0      
45 TEKX04 0206  1)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.