Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla FM  IT  KB  MP 

Programplan för  
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Programinriktning Informationsteknik
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
16 TIF220 0109  1)  Fysik för ingenjörer 2: Elektromagnetism och modern fysik, Laboration 1,5
16 TIF220 0209 S 1)  Fysik för ingenjörer 2: Elektromagnetism och modern fysik, Tentamen 6,0 27/10-2018 fm L 09/01-2019 fm SB Ändring 30/08-2019 em SB_MU Ändring
11 TMS137 0117 E Sannolikhetsteori och statistik, Tentamen 7,5 31/10-2018 em SB_MU Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 IMA044 0106  1)  Industriell marknadsföring, Tentamen 6,0 15/01-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 25/04-2019 fm SB_MU_DATA Ändring 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
45 IMA044 0206 S 1)  Industriell marknadsföring, Inlämningsuppgift 1,5
37 TDA550 0104  Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Tentamen 4,5 18/01-2019 em M Ändring 24/04-2019 fm SB_MU Ändring 21/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 TDA550 0204 S Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Laboration 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
11 MVE270 0108 E Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 16/03-2019 fm H Ändring 10/06-2019 fm SB_MU Ändring 20/08-2019 em SB Ändring
45 TEK545 0116 E 1)  Operations management, Tentamen 7,5 20/03-2019 em SB_MU Ändring 11/06-2019 em SB Ändring 26/08-2019 fm SB_MU Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 LET375 0105  Algoritmer och datastrukturer, Tentamen 6,0 07/06-2019 em L 12/10-2018 em L 30/08-2019 fm L
37 LET375 0205 S Algoritmer och datastrukturer, Inlämningsuppgift 1,5
45 TEK550 0116  Operationsanalys, Projekt 3,0
45 TEK550 0216 S Operationsanalys, Tentamen 4,5 05/06-2019 fm SB_MU Ändring 13/10-2018 fm SB Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.