Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE012 0114  Inledande matematik, Laboration 1,5
11 MVE012 0214 S Inledande matematik, Tentamen 6,0 31/10-2018 fm SB_MU Ändring 08/01-2019 em SB_MU Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring
45 TEK040 0105 E 1)  Introduktionskurs: Industriell ekonomi och organisation, Tentamen 7,5 27/10-2018 em H Ändring 09/01-2019 fm SB_DATA Ändring 30/08-2019 em SB_MU Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 IDY023 0106  Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning, del A, Dugga 3,0 Kontakta examinator 25/04-2019 em M Ändring 22/08-2019 fm M Ändring
45 IDY023 0206  Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning, del B, Projekt 3,0
45 IDY023 0306 S Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning, Inlämningsuppgift 1,5
11 MVE017 0117  Matematisk analys i en variabel, Tentamen 6,0 16/01-2019 fm SB Ändring 24/04-2019 em M Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
11 MVE017 0217 S Matematisk analys i en variabel, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 IDY029 0112  2)  Ekonomisk analys 2: Externanalys, del A, Dugga 3,0 Kontakta examinator 11/06-2019 fm SB_MU Ändring 27/08-2019 fm SB Ändring
45 IDY029 0212  2)  Ekonomisk analys 2: Externanalys, del B, Projekt 3,0
45 IDY029 0312 S 2)  Ekonomisk analys 2: Externanalys, del C, Inlämningsuppgift 1,5
37 TDA143 0105  Programmerade system, Tentamen 4,5 19/03-2019 fm M Ändring 12/06-2019 fm M Ändring 23/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 TDA143 0205 S Programmerade system, Laboration 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE022 0117  Linjär algebra, Tentamen 6,0 04/06-2019 em H Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 26/08-2019 em SB_MU Ändring
11 MVE022 0217 S Linjär algebra, Laboration 1,5
16 TIF190 0108  2)  Fysik för ingenjörer 1: Fysik för hållbar utveckling, Tentamen 6,0 01/06-2019 fm SB_MU Ändring 12/10-2018 fm M Ändring 21/08-2019 fm SB_MU Ändring
16 TIF190 0208 S 2)  Fysik för ingenjörer 1: Fysik för hållbar utveckling, Laboration 1,5


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.