Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
ELECTRICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ESS017 0107  D Reglerteknik, Tentamen 5,5 31/10-2018 em H Ändring 09/01-2019 em M Ändring 23/08-2019 em SB_MU Ändring
32 ESS017 0207 S D Reglerteknik, Konstruktionsövning + lab 2,0
59 MCC086 0111  A+ Mikroelektronik, Tentamen 3,0 29/10-2018 em H Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
59 MCC086 0211  A+ Mikroelektronik, Projekt 3,0
59 MCC086 0311 S A+ Mikroelektronik, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
32 EEK140 0198  1) 2) 3)  D+ Elteknik, Tentamen 3,7 16/01-2019 em SB Ändring 25/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
32 EEK140 0298 S 1) 2) 3)  D+ Elteknik, Konstruktionsövning + lab 3,8
70 EEM021 0107  1) 2) 4)  A Högfrekvensteknik, Tentamen 6,0 14/01-2019 em SB Ändring 26/04-2019 fm M Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
59 EEM021 0207 S 1) 2) 4)  A Högfrekvensteknik, Laboration 1,5
45 ITS066 0117 E 2) 5)  D Genus och teknik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA416 0105  2) 6) 7)  Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 7,5 15/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em H Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring
37 TDA416 0205 S 2) 6) 7)  Datastrukturer och algoritmer, Laboration 0,0
45 TEK226 0117 E 2) 5)  B Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK600 0118 E 2) 5)  A Digitalisering och samhälle, Tentamen 7,5
11 TMV200 0104 E 2) 7)  Diskret matematik, Tentamen 7,5 18/01-2019 em SB Ändring 25/04-2019 em SB_MU Ändring 30/08-2019 em SB_MU Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 2) 5)  A Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT017 0116  2) 8)  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 DAT017 0216 S 2) 8)  Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 18/03-2019 em M Ändring 08/06-2019 fm H Ändring 23/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 EDA322 0113  1) 2) 9)  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S 1) 2) 9)  Digital konstruktion, Tentamen 4,5 20/03-2019 em SB_MU Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
37 EDA344 0114  10) 2)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S 10) 2)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 20/03-2019 em SB Ändring 04/06-2019 fm H Ändring 19/08-2019 em M Ändring
45 IEK415 0198  2)  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 12/06-2019 em SB_MU Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
45 IEK415 0298 S 2)  Industriell ekonomi, Projekt 3,0
11 MVE370 0111 * 2) 5)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
32 SSY305 0113 E 1) 11) 2)  C+ Kommunikationssystem, Tentamen 7,5 21/03-2019 em SB Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
45 TEK226 0117 E 5)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
11 TMA372 0101 E 2)  Partiella differentialekvationer, grundkurs, Tentamen 7,5 20/03-2019 em H Ändring 11/06-2019 em SB_MU Ändring 29/08-2019 fm SB Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 EDA234 0108 E 2)  Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
37 EDA332 0116  12) 2)  Datorsystemteknik, Tentamen 6,0 07/06-2019 fm H Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
37 EDA332 0216 S 12) 2)  Datorsystemteknik, Laboration 1,5
37 EDA343 0109  10) 2)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA343 0209 S 10) 2)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 04/06-2019 fm SB_MU Ändring 20/03-2019 em SB Ändring 19/08-2019 em M Ändring
37 EDA482 0116  2) 8)  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 EDA482 0216 S 2) 8)  Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 08/06-2019 fm SB_MU Ändring 18/03-2019 em H Ändring 23/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 EDA487 0116  2) 8)  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 EDA487 0216 S 2) 8)  Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 08/06-2019 fm SB_MU Ändring 18/03-2019 em H Ändring 23/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 LET375 0105  2) 6) 7)  Algoritmer och datastrukturer, Tentamen 6,0 07/06-2019 em L 12/10-2018 em L 30/08-2019 fm L
37 LET375 0205 S 2) 6) 7)  Algoritmer och datastrukturer, Inlämningsuppgift 1,5
11 MVE370 0111 *E 2) 5)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
11 MVE420 0114 E 2) 5)  Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid, Projekt 7,5
70 RRY075 0107 E 13) 2)  C Mätteknik med miljöinriktning, Tentamen 7,5 04/06-2019 fm H Ändring 27/08-2019 em M Ändring
45 TEK130 0106 E 2) 5)  A Vetenskapshistoria, Tentamen 7,5
45 TEK250 0107 E 2)  Industriell produktion, Tentamen 7,5 05/06-2019 em SB_MU Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 30/08-2019 em M Ändring
45 TEK570 0117 E 2) 5)  C Teknikens etik, Tentamen 7,5

 
EXAMENSARBETE
88 DATX02 0106  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 EENX15 0117  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del A, Projekt 0.0      
32 EENX15 0217  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MCCX02 0106  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Projekt 0.0      
59 MCCX02 0206  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 SEEX15 0117  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Projekt 0.0      
70 SEEX15 0217  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Projekt 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: Breddkurser (EDA322, EEK140, EEM021, SSY305): 2 av kurserna krävs för examen
2) Obligatoriskt valbara: - (CTE031, DAT017, EDA234, EDA322, EDA332, EDA343, EDA344, EDA482, EDA487, EEK140, EEM021, IEK415, ITS066, LET375, MVE370, MVE420, RRY075, SSY305, TDA416, TEK130, TEK226, TEK250, TEK570, TEK600, TMA372, TMV200): 4 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEPO (EEK140)
4) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPWPS (EEM015 eller EEM021) (EEM021)
5) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
6) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (LET375, TDA416)
7) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPCSN (LET375 eller TDA416 och TMV200 eller TMV210) (LET375, TDA416, TMV200)
8) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (DAT017, EDA482, EDA487)
9) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEES (EDA322)
10) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (EDA343, EDA344)
11) Rekommendation: Rekommenderas för MPCOM (SSY305)
12) Rekommendation: Rekommenderas för MPEES (EDA332)
13) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.