Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
ELECTRICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
16 FFY143 0106 E Fysik 2, Tentamen 7,5 27/10-2018 fm M Ändring 08/01-2019 em SB Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
11 TMA044 0114  Flervariabelanalys, Laboration 1,5
11 TMA044 0214 S Flervariabelanalys, Tentamen 6,0 31/10-2018 em SB_MU Ändring 07/01-2019 fm SB_MU Ändring 30/08-2019 fm SB_MU Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EEK137 0115  1)  Miljöteknik, Projekt 5,0
32 EEK137 0215 S 1)  Miljöteknik, Tentamen 2,5 14/01-2019 em L 24/04-2019 fm M Ändring 22/08-2019 fm M Ändring
32 EEM015 0198  Elektromagnetiska fält, Tentamen 6,0 17/01-2019 fm L 26/04-2019 em SB_MU Ändring 21/08-2019 em SB Ändring
32 EEM015 0298 S Elektromagnetiska fält, Konstruktionsövning + lab 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
70 EOE054 0110 * Mätteknik, Tentamen 2,2
70 EOE054 0210 * Mätteknik, Konstruktionsövning 1,5
32 ETI146 0106 * Elektronik, Laboration 0,7
32 ETI146 0206 * Elektronik, Tentamen 3,0
32 TMA982 0111  Linjära system och transformer, Laboration 2,5
32 TMA982 0211 S Linjära system och transformer, Tentamen 5,0 22/03-2019 em H Ändring 10/06-2019 em M Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
70 EOE054 0110 * Mätteknik, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
70 EOE054 0210 *S Mätteknik, Konstruktionsövning 0,8
11 ESS011 0106  Matematisk statistik och signalbehandling, Tentamen 4,5 03/06-2019 em H Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
32 ESS011 0206 S Matematisk statistik och signalbehandling, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 ETI146 0106 * Elektronik, Laboration 0,8
32 ETI146 0206 *S Elektronik, Tentamen 3,0 07/06-2019 em SB Ändring 12/10-2018 em M Ändring 26/08-2019 em M Ändring


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.