Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKDES - TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-08 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
40 MMF293 0115  A+ Konstruktionsteknik, del A, Tentamen 4,5 29/10-2018 em M Ändring 07/01-2019 em M Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
40 MMF293 0215 S A+ Konstruktionsteknik, del B, Inlämningsuppgift 3,0
40 PPU065 0106 E 1)  D+ Hållbar utveckling, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 MMT031 0106 E 2)  B Usability: metoder och verktyg, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
40 MTT031 0115 S A+ Tillverkningsteknik, Tentamen 7,5 19/01-2019 em H Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 22/08-2019 em M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 IEK415 0198  3)  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 12/06-2019 em SB_MU Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
45 IEK415 0298 S 3)  Industriell ekonomi, Projekt 3,0
37 TDA143 0105  Programmerade system, Tentamen 4,5 19/03-2019 fm M Ändring 12/06-2019 fm M Ändring 23/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 TDA143 0205 S Programmerade system, Laboration 3,0
45 TEK226 0117 E 4)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB136 0116  3)  B Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  3)  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S 3)  B Project management, Inlämningsuppgift 3,0
11 MVE041 0108  Flervariabelmatematik, Tentamen 6,0 03/06-2019 fm SB_MU Ändring 13/10-2018 fm SB Ändring 30/08-2019 fm SB_MU Ändring
11 MVE041 0208 S Flervariabelmatematik, Laboration 1,5
45 TEK570 0117 E 4)  C Teknikens etik, Tentamen 7,5

 
EXAMENSARBETE
88 IMSX15 0117  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Projekt 0.0      
40 IMSX15 0217  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 5,0 hp
3) Obligatoriskt valbara: Minst en av kurserna IBB135 och IEK415 krävs för examen. (IBB136, IEK415): 7.5 hp av kurserna krävs för examen
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.