Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 SSY080 0106 S B+ Transformer, signaler och system, Tentamen 7,5 01/11-2018 fm H Ändring 08/01-2019 em SB_MU Ändring 28/08-2019 em M Ändring
Valbara kurser
16 FFY143 0106 E Fysik 2, Tentamen 7,5 27/10-2018 fm M Ändring 08/01-2019 em SB Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
11 LMA017 0101 E Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 30/10-2018 em L 07/01-2019 fm L 22/08-2019 fm L
37 TDA384 0117  C Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S C Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 27/10-2018 em SB_MU Ändring 09/01-2019 em SB Ändring 21/08-2019 em J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
70 ENM156 0118 S 1)  D Hållbar utveckling och etik inom datateknik, Projekt 7,5
32 ERE103 0115  B+ Reglerteknik, Laboration 3,0
32 ERE103 0215 S B+ Reglerteknik, Tentamen 4,5 18/01-2019 em H Ändring 24/04-2019 em SB_MU Ändring 22/08-2019 fm SB_MU Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 2)  A Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT076 0111  C+ Web-applikationer, Inlämningsuppgift 1,5
37 DAT076 0211 S C+ Web-applikationer, Projekt 6,0
37 DAT326 0116  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT326 0216 S Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 19/03-2019 em SB_MU Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
37 EDA223 0117  B+ Realtidssystem, Tentamen 4,5 18/03-2019 fm M Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 20/08-2019 fm L
37 EDA223 0217 S B+ Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 23/03-2019 fm M Ändring 10/06-2019 em M Ändring 28/08-2019 em M Ändring
37 EDA263 0207 S C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
70 EOE054 0110 * Mätteknik, Tentamen 2,2
70 EOE054 0210 * Mätteknik, Konstruktionsövning 1,5
32 ETI146 0106 * 3)  Elektronik, Laboration 0,7
32 ETI146 0206 * 3)  Elektronik, Tentamen 3,0
11 MVE270 0108 E 4) 5)  Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 16/03-2019 fm H Ändring 10/06-2019 fm SB_MU Ändring 20/08-2019 em SB Ändring
11 MVE370 0111 * 2) 6)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
37 TDA289 0110  2) 7)  A Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
37 TDA289 0210 S 2) 7)  A Människa - dator interaktion, Laboration 3,0
37 TDA342 0110  C Avancerad funktionell programmering, Laboration 4,5
37 TDA342 0210 S C Avancerad funktionell programmering, Tentamen 3,0 19/03-2019 fm SB Ändring 26/08-2019 em M Ändring
37 TDA357 0106  Databaser, Tentamen 4,5 22/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 em SB_MU Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TDA357 0206 S Databaser, Laboration 3,0
37 TDA384 0117  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 19/03-2019 fm SB_MU Ändring 09/01-2019 em J 21/08-2019 em SB Ändring
45 TEK226 0117 E 2)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK486 0115  1)  A Grön IT och innovation, Projekt 4,5
45 TEK486 0215 S 1)  A Grön IT och innovation, Dugga 3,0
37 TIN093 0114 E A+ Algoritmer, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm SB_MU Ändring 08/01-2019 fm M Ändring 29/08-2019 em M Ändring
37 TIN175 0117  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Tentamen 2,5 Kontakta examinator 24/04-2019 fm M Ändring
37 TIN175 0217  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Projekt 3,5
37 TIN175 0317 S D+ Introduktion till artificiell intelligens, Inlämningsuppgift 1,5
37 TMV027 0112  Ändliga automater och formella språk, Tentamen 6,0 21/03-2019 em SB_MU Ändring 21/08-2019 fm M Ändring
37 TMV027 0212 S Ändliga automater och formella språk, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT026 0107 E 8)  Matematisk modellering och problemlösning, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT216 0114  7) 9)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Projekt 3,5
37 DAT216 0214 S 7) 9)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Tentamen 4,0 07/06-2019 em H Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 DAT256 0118 E 10)  Software engineering project, Projekt 7,5
37 EDA234 0108 E Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
70 EOE054 0110 * Mätteknik, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
70 EOE054 0210 *S Mätteknik, Konstruktionsövning 0,8
32 ETI146 0106 * 3)  Elektronik, Laboration 0,8
32 ETI146 0206 *S 3)  Elektronik, Tentamen 3,0 07/06-2019 em SB Ändring 12/10-2018 em M Ändring 26/08-2019 em M Ändring
11 MVE255 0108 E 4) 5)  Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 04/06-2019 em SB_MU Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
11 MVE370 0111 *E 2) 6)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
45 TEK130 0106 E 2)  A Vetenskapshistoria, Tentamen 7,5

 
EXAMENSARBETE
88 DATX02 0106  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 EENX15 0117  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del A, Projekt 0.0      
32 EENX15 0217  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del B, Projekt 15.0      
88 SEEX15 0117  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Projekt 0.0      
70 SEEX15 0217  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEES (ETI146)
4) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (MVE255, MVE270)
5) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPSYS. Läs en av kurserna (MVE255, MVE270)
6) Rekommendation: Rekommenderas för MPLOL (MVE370)
7) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPIDE. Läs en av kurserna (DAT216, TDA289)
8) Ges vartannat år
9) Kursen innehåller tema MTS 1,5 hp
10) Rekommendation: Rekommenderas för MPSOF (DAT256)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.