Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT290 0112 E Datatekniskt projekt, Projekt 7,5
11 MVE055 0105  Matematisk statistik och diskret matematik, Tentamen 6,0 30/10-2018 fm H Ändring 07/01-2019 em SB_MU Ändring 28/08-2019 em SB Ändring
11 MVE055 0205 S Matematisk statistik och diskret matematik, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT037 0114  Datastrukturer, Laboration 3,0
37 DAT037 0214 S Datastrukturer, Tentamen 4,5 15/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em SB_MU Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring
16 TIF085 0105  Fysik för ingenjörer, Tentamen 6,0 18/01-2019 em H Ändring 26/04-2019 fm SB_MU Ändring 30/08-2019 em SB Ändring
16 TIF085 0205 S Fysik för ingenjörer, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 EDA322 0113  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S Digital konstruktion, Tentamen 4,5 20/03-2019 em SB_MU Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
Valbara kurser
37 DAT326 0116  1)  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT326 0216 S 1)  Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 19/03-2019 em SB_MU Ändring 27/08-2019 em SB_MU Ändring
37 TDA384 0117  1)  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S 1)  A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 19/03-2019 fm SB_MU Ändring 09/01-2019 em J 21/08-2019 em SB Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 EDA332 0116  Datorsystemteknik, Tentamen 6,0 07/06-2019 fm H Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 20/08-2019 em SB_MU Ändring
37 EDA332 0216 S Datorsystemteknik, Laboration 1,5
32 EEM076 0105  Elektriska kretsar och fält, Tentamen 6,0 04/06-2019 fm SB Ändring 12/10-2018 em M Ändring 19/08-2019 em M Ändring
32 EEM076 0205 S Elektriska kretsar och fält, Laboration 1,5


1) Obligatoriskt valbara: Läs en av kurserna (DAT326, TDA384): 1 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.