Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 TDA555 0104  Introduktion till funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA555 0204 S Introduktion till funktionell programmering, Tentamen 4,5 31/10-2018 em L 07/01-2019 em SB Ändring 20/08-2019 fm SB Ändring
11 TMV210 0104 E Inledande diskret matematik, Tentamen 7,5 27/10-2018 em SB_MU Ändring 08/01-2019 fm SB_MU Ändring 30/08-2019 em SB_MU Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 EDA452 0112  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 14/01-2019 fm H Ändring 18/03-2019 em M Ändring 22/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 EDA452 0212 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
11 TMV216 0112  Linjär algebra, Tentamen 6,0 17/01-2019 em M Ändring 25/04-2019 em SB_MU Ändring 26/08-2019 em SB_MU Ändring
11 TMV216 0212 S Linjär algebra, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT043 0112  Objektorienterad programmering, Tentamen 4,5 16/03-2019 fm H Ändring 12/06-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 DAT043 0212 S Objektorienterad programmering, Laboration 3,0
11 TMV170 0104 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 21/03-2019 em SB_MU Ändring 10/06-2019 em SB_MU Ändring 27/08-2019 fm SB Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 EDA343 0109  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA343 0209 S Datakommunikation, Tentamen 5,5 04/06-2019 fm SB_MU Ändring 20/03-2019 em SB Ändring 19/08-2019 em M Ändring
37 EDA482 0116  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 EDA482 0216 S Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 08/06-2019 fm SB_MU Ändring 18/03-2019 em H Ändring 23/08-2019 fm SB_MU Ändring


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.