Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKAUT - AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
AUTOMATION AND MECHATRONICS ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 SSY051 0107  D+ Reglerteknik, Tentamen 5,5 31/10-2018 em H Ändring 09/01-2019 em M Ändring 23/08-2019 em SB_MU Ändring
32 SSY051 0207 S D+ Reglerteknik, Laboration 2,0
45 TEK500 0114  1)  B+ Marknad och ekonomi, Projekt 3,0
45 TEK500 0214 S 1)  B+ Marknad och ekonomi, Tentamen 4,5 29/10-2018 fm SB_MU_DATA Ändring 07/01-2019 fm SB_DATA Ändring 22/08-2019 em SB_MU Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 SSY066 0112  D+ Industriautomation, Tentamen 4,5 18/01-2019 fm SB_MU Ändring 24/04-2019 em M Ändring 26/08-2019 em M Ändring
32 SSY066 0212 S D+ Industriautomation, Laboration 3,0
Valbara kurser
37 DAT037 0114  Datastrukturer, Laboration 3,0
37 DAT037 0214 S Datastrukturer, Tentamen 4,5 15/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 em SB_MU Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring
21 KAA060 0193 S Transportprocesser, Tentamen 7,5 15/01-2019 fm SB Ändring 25/04-2019 fm SB_MU Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
30 MHA021 0197 E A+ Finit elementmetod (FEM), Tentamen 7,5 14/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 em M Ändring 28/08-2019 em M Ändring
40 MMF092 0106 E 2)  C+ Maskinkonstruktion, Dugga 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
40 PPU210 0113  Maskinelement, Konstruktionsövning + lab 3,0
40 PPU210 0213 S Maskinelement, Tentamen 4,5 15/01-2019 fm H Ändring 25/04-2019 fm H Ändring 20/08-2019 fm M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 EDA322 0113  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S Digital konstruktion, Tentamen 4,5 20/03-2019 em SB_MU Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 29/08-2019 em SB_MU Ändring
37 EDA344 0114  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S Datakommunikation, Tentamen 5,5 20/03-2019 em SB Ändring 04/06-2019 fm H Ändring 19/08-2019 em M Ändring
32 ETI146 0106 * Elektronik, Laboration 0,7
32 ETI146 0206 * Elektronik, Tentamen 3,0
70 MTF042 0111  3)  Termodynamik med energiteknik, Tentamen 5,0 23/03-2019 fm SB_MU Ändring 11/06-2019 fm SB_MU Ändring 30/08-2019 fm SB_MU Ändring
70 MTF042 0211 S 3)  Termodynamik med energiteknik, Konstruktionsövning + lab 2,5
30 MTF115 0117  A Värmeöverföring, Tentamen 4,5 20/03-2019 fm SB_MU Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 29/08-2019 em M Ändring
30 MTF115 0217 S A Värmeöverföring, Konstruktionsövning + lab 3,0
11 MVE290 0109  Fouriermetoder, Tentamen 6,0 22/03-2019 fm SB_MU Ändring 10/06-2019 fm SB_MU Ändring 27/08-2019 fm SB_MU Ändring
11 MVE290 0209 S Fouriermetoder, Inlämningsuppgift 1,5
40 PPU061 0114 E 4)  C+ Människa maskinsystem, Projekt 7,5
32 SSY305 0113 E C+ Kommunikationssystem, Tentamen 7,5 21/03-2019 em SB Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
45 TEK075 0106 E A Arbetsorganisation, Tentamen 7,5 18/03-2019 em SB_MU Ändring 11/06-2019 fm SB_MU Ändring 30/08-2019 em SB_MU Ändring
45 TEK125 0106 E A Logistik, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm SB_MU Ändring 10/06-2019 em SB_DATA Ändring 22/08-2019 em SB_MU Ändring
11 TMA372 0101 E Partiella differentialekvationer, grundkurs, Tentamen 7,5 20/03-2019 em H Ändring 11/06-2019 em SB_MU Ändring 29/08-2019 fm SB Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE090 0106  Matematisk statistik, Tentamen 6,0 08/06-2019 em SB_MU Ändring 12/10-2018 em SB Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
11 MVE090 0206 S Matematisk statistik, Projekt 1,5
Valbara kurser
32 ETI146 0106 * Elektronik, Laboration 0,8
32 ETI146 0206 *S Elektronik, Tentamen 3,0 07/06-2019 em SB Ändring 12/10-2018 em M Ändring 26/08-2019 em M Ändring
11 TMA671 0199 S Linjär algebra och numerisk analys, Tentamen 7,5 03/06-2019 em SB_MU Ändring 13/10-2018 fm SB Ändring 29/08-2019 fm M Ändring

 
EXAMENSARBETE
88 DATX02 0106  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 EENX15 0117  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del A, Projekt 0.0      
32 EENX15 0217  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del B, Projekt 15.0      
88 IMSX15 0117  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Projekt 0.0      
40 IMSX15 0217  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MCCX02 0106  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Projekt 0.0      
59 MCCX02 0206  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MMSX20 0117  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
30 MMSX20 0217  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 SEEX15 0117  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Projekt 0.0      
70 SEEX15 0217  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 4,0 hp
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 2,5 hp
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.