Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKARK - ARKITEKTUR Läsår: 2018/2019
ARCHITECTURE
Programplanen är fastställd 2018-02-26 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
20 ARK516 0118  Stadslandskap, del A, Projekt 12,0
20 ARK516 0218  Stadslandskap, del B, Projekt 1,5
20 ARK516 0318 S Stadslandskap, del C, Laboration 1,5
Frivilliga kurser
20 AFO170 0194 * Kropp, rum, bilder, Övning 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
20 ARK481 0114  Byggnaden som system, del A, Projekt 8,0
20 ARK481 0214  Byggnaden som system, del B, Konstruktionsövning + lab 3,5
20 ARK481 0314  Byggnaden som system, del C, Laboration 1,5
20 ARK481 0414 S Byggnaden som system, del D, Inlämningsuppgift 2,0
Frivilliga kurser
20 AFO170 0194 *E Kropp, rum, bilder, Övning 1,5
20 AST121 0107 E Geografiskt informationssystem: Geografisk modellering i två och tre dimensioner, Övning 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
20 AKA083 0117 E Arkitektur: teori och text, Inlämningsuppgift 12,0
20 ARK570 0116 S Modellering med analoga och digitala verktyg, Laboration 3,0
Frivilliga kurser
20 ARK430 0111 * Datorvisualisering i 3 dimensioner, Övning 2,5
20 ARK561 0117 * Arkitektur och genus, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Frivilliga kurser
20 ARK430 0111 *E Datorvisualisering i 3 dimensioner, Övning 2,0
20 ARK561 0117 *E Arkitektur och genus, Inlämningsuppgift 1,5

 
SOMMARTERMIN
Sommarkurs
Frivilliga kurser
20 AFT106 0112  Från idé till färdig byggnad, del A, Projekt 7,5
20 AFT106 0212 S Från idé till färdig byggnad, del B, Projekt 4,5
20 AMA010 0100 E Paris: Exkursion, Studieresa 3,0

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Frivilliga kurser
20 ACE025 0118 E Arkitektur: Praktik, Projekt 4,5
20 ADM020 0101 E Ritteknik: CAD för arkitekter, Övning 4,5
20 ADM025 0101 E BIM - Building information modelling, Övning 4,5

 
EXAMENSARBETE
20 ACEX05 0117  Kandidatarbete i Arkitektur, Projekt 15.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.