Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »

Programplan för  
ZBASS - TEKNISKT BASÅR Läsår: 2017/2018
Programplanen är fastställd 2014-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -17 t o m aug -18
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 LMA538 0109  Fysik, del A, Tentamen 7,5 27/10-2017 fm L 21/12-2017 em L 28/08-2018 fm L
11 MVE425 0114  Matematik, del A, Tentamen 7,5 24/10-2017 fm L 20/12-2017 fm L 21/08-2018 fm L
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 LET923 0104 S Kemi, Tentamen 7,5 08/01-2018 fm L 15/02-2018 em L 22/08-2018 fm L
11 MVE425 0214  Matematik, del B, Tentamen 7,5 12/01-2018 fm L 17/02-2018 em L 29/08-2018 fm L
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
11 LMA538 0209  Fysik, del B, Tentamen 6,0 13/03-2018 em L 04/04-2018 fm L 30/08-2018 fm L
11 MVE425 0314  Matematik, del C, Tentamen 4,5 17/03-2018 fm L 06/04-2018 em L 23/08-2018 fm L
Valbara kurser
21 KBT185 0109 E Projektkurs i kemi, Projekt 4,5
11 MVE285 0109 E Projektkurs i fysik, Projekt 4,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 LMA538 0309 S Fysik, del C, Tentamen 4,5 09/05-2018 em L 26/05-2018 em L 31/08-2018 fm L
11 MVE425 0414 S Matematik, del D, Tentamen 10,5 19/05-2018 em L 31/05-2018 em L 24/08-2018 fm L
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.