Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEES - INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2017/2018
Programplanen är fastställd 2017-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -17 t o m aug -18

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT093 0113  C+ Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Laboration 5,0
37 DAT093 0213 S C+ Introduktion till elektroniksystemkonstruktion, Tentamen 2,5 21/10-2017 fm SB 20/12-2017 em SB 20/08-2018 fm M
37 MCC092 0116  B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Tentamen 3,0 26/10-2017 fm H 21/12-2017 fm M 27/08-2018 fm M
37 MCC092 0216  B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Laboration 3,0
37 MCC092 0316 S B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
37 EDA122 0107  1) 2)  C+ Feltoleranta datorsystem, Tentamen 6,0 21/12-2017 em M 23/08-2018 em M
37 EDA122 0207 S 1) 2)  C+ Feltoleranta datorsystem, Laboration 1,5
59 SSY085 0107 E 1) 2)  D Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem, Tentamen 7,5 24/10-2017 em M 21/12-2017 fm SB 22/08-2018 fm M
32 SSY121 0110 E 1) 2)  A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 23/10-2017 em H Ändring 20/12-2017 fm M 24/08-2018 em M

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT110 0107 E D+ Konstruktionsmetodik för elektroniksystem, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
37 DAT105 0107  1)  A+ Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S 1)  A+ Datorarkitektur, Tentamen 6,0 13/01-2018 em SB 04/04-2018 em M 21/08-2018 em M
37 DAT116 0111 E 1)  C+ Konstruktion av mixed-signal-system, Laboration 7,5
59 MKM105 0104 S 1)  B+ Grunder till byggsätt för mikrosystem, Tentamen 7,5 12/01-2018 em SB 05/04-2018 fm M 31/08-2018 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT096 0111 * C+ Konstruktionsprojekt i inbyggda elektroniksystem, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 EDA223 0117  1)  B+ Realtidssystem, Tentamen 4,5 12/03-2018 fm M 08/06-2018 em SB 27/08-2018 em M
37 EDA223 0217 S 1)  B+ Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 17/03-2018 fm SB_MU 05/06-2018 em SB_MU 29/08-2018 em SB
37 EDA263 0207 S C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 EDA344 0114  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S Datakommunikation, Tentamen 5,5 14/03-2018 em SB 29/05-2018 fm SB_MU Ändring 20/08-2018 em SB_MU
59 MCC045 0107 S A Fotonik, Tentamen 7,5 12/03-2018 em M 07/06-2018 em M 21/08-2018 em M
32 SSY135 0107 S B Trådlös kommunikation, Tentamen 7,5 16/03-2018 em SB 08/06-2018 em SB 30/08-2018 em M
45 TEK255 0107 E Ekonomisk analys, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 07/06-2018 em M 21/08-2018 em SB

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT096 0111 *E C+ Konstruktionsprojekt i inbyggda elektroniksystem, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 DAT277 0115  1)  B Energieffektiva datorsystem, Laboration 2,0
37 DAT277 0215  1)  B Energieffektiva datorsystem, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT277 0315 S 1)  B Energieffektiva datorsystem, Tentamen 2,0 01/06-2018 em M Ändring 23/08-2018 fm M
37 EDA234 0108 E Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
37 EDA422 0117  C Parallella och distribuerade realtidssystem, Inlämningsuppgift 3,5
37 EDA422 0217 S C Parallella och distribuerade realtidssystem, Inlämningsuppgift 4,0
37 EDA482 0116  3)  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 EDA482 0216 S 3)  Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 02/06-2018 fm SB_MU 06/10-2017 fm M 24/08-2018 fm M
59 MCC053 0117  A Laserteknik, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 23/08-2018 fm M
59 MCC053 0217  A Laserteknik, Laboration 1,5
59 MCC053 0317 S A Laserteknik, Projekt 1,5
32 SSY145 0107 S C Trådlösa nät, Tentamen 7,5 31/05-2018 em M 06/10-2017 em M 22/08-2018 em M
32 SSY150 0107 S B Multimedia- och videokommunikation, Tentamen 7,5 28/05-2018 fm SB 07/10-2017 fm M 23/08-2018 em SB
37 TDA283 0114 E Kompilatorkonstruktion, Projekt 7,5
45 TEK250 0107 E Industrial management, Tentamen 7,5 30/05-2018 em SB 07/10-2017 em SB 31/08-2018 em M
37 TIN093 0114 E A+ Algoritmer, Tentamen 7,5 30/05-2018 fm M 20/12-2017 fm M 30/08-2018 em SB_MU


1) Obligatoriskt valbara: Profilkurser (DAT105, DAT116, DAT277, EDA122, EDA223, MKM105, SSY085, SSY121): 3 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Denna kurs skall läsas i årskurs 2 (EDA122, SSY085, SSY121)
3) Rekommendation: Ges på svenska. För E-studenter som inte läst denna kurs tidigare (EDA482)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.