Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2017/2018
Programplanen är fastställd 2017-02-07 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -17 t o m aug -18

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ESS101 0107  A+ Modellering och simulering, Tentamen 4,5 25/10-2017 fm SB_MU 21/12-2017 em SB 27/08-2018 fm M
32 ESS101 0207 S A+ Modellering och simulering, Laboration 3,0
32 SSY165 0107  C Händelsediskreta system, Tentamen 5,0 21/10-2017 fm M 20/12-2017 fm M 31/08-2018 fm SB
32 SSY165 0207 S C Händelsediskreta system, Laboration 2,5
Valbara kurser
32 ENM050 0107 E B+ Analys av elkraftsystem, Tentamen 7,5 27/10-2017 em H 20/12-2017 em M 23/08-2018 fm SB_MU
32 ESS076 0107  1)  C+ Olinjär och adaptiv reglering, Tentamen 5,0 23/10-2017 fm SB 19/12-2017 em SB 30/08-2018 fm SB
32 ESS076 0207 S 1)  C+ Olinjär och adaptiv reglering, Laboration 2,5
32 SSY220 0108  1)  D Händelsediskret styrning och optimering, Tentamen 5,0 20/12-2017 em M 29/08-2018 fm M
32 SSY220 0208 S 1)  D Händelsediskret styrning och optimering, Laboration 2,5
Frivilliga kurser
30 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 SSY285 0111  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 08/01-2018 em H 04/04-2018 fm SB_MU 31/08-2018 fm SB
Valbara kurser
32 ENM061 0116  A+ Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 6,0 13/01-2018 em H 04/04-2018 em M 28/08-2018 em M
32 ENM061 0216 S A+ Kraftelektroniska omvandlare, Laboration 1,5
32 ENM100 0108 E D Kraftelektronik i elkraftsystemet, Tentamen 7,5 09/01-2018 em SB 06/04-2018 fm SB 29/08-2018 em SB
16 FFR120 0199 E D+ Simulering av komplexa system, Projekt 7,5
70 KVM013 0107  D+ Industriella energisystem, Inlämningsuppgift 1,5
70 KVM013 0207 S D+ Industriella energisystem, Tentamen 6,0 10/01-2018 em M 05/04-2018 em M 21/08-2018 em M
30 MMA092 0107 E B+ Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 11/01-2018 fm M 06/04-2018 fm M 31/08-2018 fm J Ändring
30 MMF062 0103  D Fordonsdynamik, Projekt 4,5
30 MMF062 0203 S D Fordonsdynamik, Tentamen 3,0 09/01-2018 em M 04/04-2018 em M 21/08-2018 fm M
40 MPR271 0107 E 1)  C Simulering av produktionssystem, Projekt 7,5
32 SSY130 0107 S 1)  D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 10/01-2018 em SB_MU 04/04-2018 em M 28/08-2018 em M
37 TDA567 0114  C Testning, felsökning och verifiering, Laboration 2,5
37 TDA567 0214 S C Testning, felsökning och verifiering, Tentamen 5,0 09/01-2018 fm M 06/04-2018 em SB
45 TEK240 0107 E B+ Produktionslogistik, Tentamen 7,5 13/01-2018 fm M Ändring 05/04-2018 em SB 28/08-2018 em SB
16 TIF155 0107 E B Dynamiska system, Tentamen 7,5 08/01-2018 fm SB 06/04-2018 em SB 22/08-2018 fm M
11 TMA947 0103  1)  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S 1)  Olinjär optimering, Tentamen 6,0 09/01-2018 fm SB 05/04-2018 fm SB Ändring 21/08-2018 fm SB Ändring
30 TME125 0107 E A Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 7,5 13/01-2018 em M 05/04-2018 fm M 31/08-2018 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
32 ENM065 0107 E C+ Drift av elkraftsystem, Tentamen 7,5 17/03-2018 fm SB_MU 07/06-2018 fm SB 30/08-2018 em M
21 KBT110 0107 S C Avancerad kemiteknik och processanalytisk teknologi, Tentamen 7,5 13/03-2018 fm M Kontakta examinator 30/08-2018 fm J Ändring
32 SSY097 0116  C Bildanalys, Tentamen 4,5 17/03-2018 fm SB_MU 05/06-2018 em M 20/08-2018 em M
32 SSY097 0216  C Bildanalys, Laboration 1,5
32 SSY097 0316 S C Bildanalys, Projekt 1,5
32 SSY156 0115 S 1)  A Modellering och styrning av mekatroniska system, Konstruktionsövning + lab 7,5
32 SSY280 0111  1)  D+ Modellprediktiv reglering, Konstruktionsövning + lab 4,5
32 SSY280 0211 S 1)  D+ Modellprediktiv reglering, Tentamen 3,0 16/03-2018 fm H Ändring 08/06-2018 em SB_MU 21/08-2018 fm M
32 SSY305 0113 E C+ Kommunikationssystem, Tentamen 7,5 15/03-2018 em M 08/06-2018 em SB 20/08-2018 em M
37 TDA206 0101 E 1)  A Diskret optimering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
37 TDA416 0105  Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 7,5 10/03-2018 fm SB 23/08-2018 fm M
37 TDA416 0205 S Datastrukturer och algoritmer, Laboration 0,0
30 TME095 0107 E B El- och hybridfordon, Tentamen 7,5 16/03-2018 em M 05/06-2018 fm SB Ändring 28/08-2018 fm M
30 TME285 0116 E Intelligenta agenter, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 SSY190 0107  C Inbyggda styrsystem, Tentamen 5,0 31/05-2018 em SB_MU 06/10-2017 fm M 23/08-2018 fm SB_MU
32 SSY190 0207 S C Inbyggda styrsystem, Laboration 2,5
Valbara kurser
32 ENM070 0107 E A+ Kraftelektroniska komponenter och deras tillämpningar, Tentamen 7,5 02/06-2018 em SB 06/10-2017 em M 31/08-2018 em M
21 KAA102 0107 S D+ Avancerad separationsteknik, Tentamen 7,5 01/06-2018 fm M 06/10-2017 fm M 30/08-2018 fm SB
40 MPR213 0111 E B+ Robotteknik och automation, Tentamen 7,5 28/05-2018 fm M 07/10-2017 em M 23/08-2018 em M
11 MVE162 0115  Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Inlämningsuppgift 0,0
11 MVE162 0215 S Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Tentamen 7,5 28/05-2018 fm SB Ändring 03/01-2018 fm SB Ändring 29/08-2018 em SB Ändring
11 MVE165 0107 E 1)  Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, Tentamen 7,5
32 SSY230 0108  D Systemidentifiering, Tentamen 4,5 29/05-2018 em M 06/10-2017 em M Kontakta examinator
32 SSY230 0208 S D Systemidentifiering, Laboration 3,0
32 SSY345 0117 S 1)  B Sensorfusion och olinjär filtrering, Inlämningsuppgift 7,5
37 TDA231 0101 E D+ Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Projekt 7,5
30 TME102 0111  B Fordonsdynamik, fortsättningskurs, del A, Tentamen 4,5 28/05-2018 fm M 06/10-2017 fm M 23/08-2018 fm M
30 TME102 0211 S B Fordonsdynamik, fortsättningskurs, del B, Projekt 3,0
30 TME290 0116 E B Autonoma robotar, Tentamen 7,5

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Frivilliga kurser
32 SSY240 0109 E Individuell kurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik 1, Projekt 4,5
32 SSY245 0109 E Individuell kurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik 2, Projekt 7,5


1) Obligatoriskt valbara: - (ESS076, MPR271, MVE165, SSY130, SSY156, SSY220, SSY280, SSY345, TDA206, TMA947): 22.5 hp av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.