Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPIDE - INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM Läsår: 2017/2018
Programplanen är fastställd 2017-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -17 t o m aug -18
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 CIU265 0112 E 1)  Interaction design project, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 CIU151 0108  Innovation and entrepreneurship, del A, Inlämningsuppgift 7,5
37 CIU196 0112  A+ Mobile computing - Design och implementation, Tentamen 3,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 CIU196 0212 S A+ Mobile computing - Design och implementation, Projekt 4,0
37 DAT231 0114  Requirements engineering, Projekt 3,5
37 DAT231 0214 S Requirements engineering, Tentamen 4,0 23/10-2017 em L 20/12-2017 em L 21/08-2018 fm L
Läsperiod 2
Valbara kurser
37 CIU151 0208 S Innovation and entrepreneurship, del B, Projekt 7,5
37 CIU241 0115  1) 2)  Design av teknologi för barn, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 CIU241 0215 S 1) 2)  Design av teknologi för barn, Konstruktionsövning + lab 3,0
37 DAT166 0115  Software product line engineering, Projekt 4,5
37 DAT166 0215 S Software product line engineering, Tentamen 3,0 11/01-2018 fm L 04/04-2018 fm L 24/08-2018 fm L
37 DAT246 0114  Empirisk programvaruteknik, Inlämningsuppgift 2,5
37 DAT246 0214 S Empirisk programvaruteknik, Tentamen 5,0 08/01-2018 em L 05/04-2018 fm L 28/08-2018 fm L
37 TDA357 0106  D+ Databaser, Tentamen 4,5 09/01-2018 em H 05/06-2018 em M Ändring 30/08-2018 em SB_MU
37 TDA357 0206 S D+ Databaser, Laboration 3,0
37 TDA362 0117  D+ Computer graphics, Tentamen 6,0 13/01-2018 fm M 06/04-2018 em SB 28/08-2018 em M
37 TDA362 0217 S D+ Computer graphics, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT205 0108 * Advanced computer graphics, Projekt 3,0
37 DAT205 0208 * Advanced computer graphics, Projekt 0,8
37 DAT220 0109  Advanced software architecture, Tentamen 5,0 15/03-2018 fm L 07/06-2018 fm L 21/08-2018 fm L
37 DAT220 0209 S Advanced software architecture, Projekt 2,5
37 DAT240 0110  Model-driven engineering, Tentamen 3,0 14/03-2018 fm L 07/06-2018 em L 24/08-2018 fm L Ändring
37 DAT240 0210 S Model-driven engineering, Projekt 4,5
37 EDA263 0107  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 17/03-2018 fm SB_MU 05/06-2018 em SB_MU 29/08-2018 em SB
37 EDA263 0207 S C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT157 0114  1)  A+ Design av användarupplevelser, Laboration 2,0
37 DAT157 0214  1)  A+ Design av användarupplevelser, Inlämningsuppgift 2,0
37 DAT157 0314 S 1)  A+ Design av användarupplevelser, Projekt 3,5
37 DAT205 0108 * Advanced computer graphics, Projekt 3,0
37 DAT205 0208 *S Advanced computer graphics, Projekt 0,7
37 DAT261 0115  Model-based testing, Inlämningsuppgift 3,0
37 DAT261 0215 S Model-based testing, Tentamen 4,5 30/05-2018 fm SB 27/08-2018 em L Ändring
37 EDA397 0107  Agile development processes, Projekt 4,5
37 EDA397 0207 S Agile development processes, Tentamen 3,0 31/05-2018 fm L 07/10-2017 fm L 30/08-2018 fm L
37 TDA486 0107 E B Human-centred design, Projekt 7,5
 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
37 TDA335 0100 E Individual project in interaction design, major, Projekt 15,0
 
EXAMENSARBETE
37 DATX05 0108  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0109  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0209  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Examensarbete 30.0      
1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Ges vartannat år
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.